Yargıtay Kararları

Boşanılan Eşle Aynı Evde Yaşamak

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

Tarih : 22.05.2012

Esas No : 2011/13412

Karar No : 2012/37557

 

- DOLANDIRICILIK 

-SANIĞIN VE BOŞANDIĞI EŞİNİN BOŞANMALARINDAN SONRA AYNI EVDE BİRLİKTE YAŞAMADIKLARINI BEYAN ETTİKLERİ 

-DOLANDIRICILIK SUÇUNUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI NEDENİYLE SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ 

ÖZET:SANIĞIN SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NDAN EMEKLİ MAAŞI ALAN BABASI A.'İN, UYAP ORTAMINDAN ALINAN NÜFUS KAYDINA GÖRE TESPİT EDİLEN ÖLÜM TARİHİ OLAN ...'DEN ON YIL YEDİ AY YİRMİ SEKİZ GÜN GİBİ BİR SÜRE GEÇTİKTEN SONRA ... TARİHİNDE ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİKTEN DOLAYI BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI, Ç.BİRİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN KARARI İLE ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİ İLE BOŞANMALARINA, ÇOCUKLARIN VELAYETİNİN DAVALI BABAYA VERİLMESİNE, HER AYIN İLK CUMARTESİ GÜNLERİ, DİNİ BAYRAMLARDA İKİNCİ GÜNLERİ SAAT ...-... ARASINDA ANNE İLE ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE HÜKMEDİLMESİ, SANIĞIN VE BOŞANDIĞI EŞİNİN BOŞANMALARINDAN SONRA AYNI EVDE BİRLİKTE YAŞAMADIKLARINI BEYAN ETTİKLERİ NAZARA ALINDIĞINDA DOLANDIRICILIK SUÇUNUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI NEDENİYLE SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte birtakım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.

Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Sanığın Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan emekli maaşı alan babası A.'in, Uyap ortamından alınan nüfus kaydına göre tespit edilen ölüm tarihi olan 21.08.1991'den 10 yıl 7 ay 28 gün gibi bir süre geçtikten sonra 19.04.2002 tarihinde şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma davası açtığı, Çorum Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 30.05.2002 tarih ve 2002/210-342 Esas-Karar sayılı kararı ile şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmalarına, çocukların velayetinin davalı babaya verilmesine, her ayın ilk Cumartesi günleri, dini bayramlarda ikinci günleri saat 09.00-17.00 arasında anne ile şahsi münasebet tesisine hükmedilmesi, sanığın ve boşandığı eşinin boşanmalarından sonra aynı evde birlikte yaşamadıklarını beyan ettikleri nazara alındığında dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. Maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. Maddesi uyarınca bozulmasına oybirliği ile karar verildi. 

Önemli Uyarı

dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç