Makaleler

Eş Takibi 12 70900

Eş Takibi

Selamlar öncelikle web sitemize hoşgeldiniz bu makalemizde sizlere günümüzde biz insanların sürekli merak ettiği ve insanların gündemlerinden düşmeyen Eş Takibi  ile ilgili her türlü bilgiyi web sitemizin bu sayfasında bulabilirsiniz. Bir erkekle bir bayanın resmi olarak evlenmeleriyle aile kurumu tesis edilir. Aile toplumların temelini oluşturan temel taşlarıdır. Aile bireyleri arasında zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır. Yaşanan bu sorunlar genelde konuşarak aşılmaktadır. Ancak öyle sorunlar vardır ki bu sorunlar ailenin dağılmasına bile neden olabilmektedir. Bu sorunların başında eşlerin bir birlerine karşı zorundalık olan sadakat yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanana aldatma eylemleridir. Doğada yaşayan hiçbir canlı buna hayvanlarda dâhil aldatılmak istemezler. Aldatma eylemi insanlık tarihinin en eski olgularından birisi olduğu gibi sahiplenme ve kıskanma halleri de aldatma eylemi gibi çok eski çağlara dayanmaktadır. İnsanlar eşlerinde bir anormallik olduğunu hissettiklerinde eşlerinde var olan anormalliklerin araştırmasını yaparlar. Yapılan araştırmalar neticesinde eşi tarafından aldatıldığını düşünen kişiler eşlerini ya kendi imkânlarıyla ya da özel dedektiflik hizmeti veren şirketlerden araştırılması için hizmet satın alırlar, bu araştırmanın adı kısaca EŞ TAKİBİ dir. 

Aldatmanın Kanunlarımızdaki Yeri

Ülkemizde aile hukuku 4721 sayılı kanun numarası ile düzenlenen Türk Medeni Kanunu ile yapılmaktadır. Ülkemizde uygulanan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 185 maddesi eşlere sadakat yükümlülüğünü zorundalık kılmıştır. Bu kanun maddesine göre eşler arasındaki sadakat yükümlülüğü zorundalık olarak düzenlenmiştir. 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

Üçüncü Bölüm: Evliliğin Genel Hükümleri

A. Haklar ve yükümlülükler

Madde 185

I. Genel olarak

Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.

Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler.

Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Yine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 161. Maddesinde aldatma zina eylemi birinci dereceden özel boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Bu kanun maddesine göre evlilik birliği içerisinde eşini aldatan bir kişi tam kusurlu sayılmakta ve aldatılan eşin istemi üzerine açılacak olan boşanma davasında aldatma zina eylemi boşanmak isteyen aldatılan eş tarafından mahkeme huzurunda ispat edilirse boşanma davasının görüldüğü mahkemenin Sayın Hakimi eşlerin boşanmalarına karar verir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

İkinci Bölüm: Boşanma

A. Boşanma Sebepleri

I. Zina

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Aldatma Eyleminin Açığa Çıkması

Aldatma eylemi gayri ahlaki bir davranış biçimi olduğu için eşini aldatan kişi gerçekleştirmiş olduğu aldatma eylemi açığa çıkmaması için bu eylemini saklama gizleme ihtiyacı hisseder. Eşini aldatan kişi aldatma eylemini saklamaya ve gizlemeye çalışırken bazı davranış bozuklukları sergilerler. Eşin sergilemiş olduğu bu davranış bozukluklarında şüphelenen kişiler eşlerinin aldatma yani sadakatsiz davranışını açığa çıkartarak bu eylemi tespit etmek için gün boyu sürekli olarak eşlerinin hal ve hareketlerini takibe alırlar. Bazı eşler ise özel dedektiflik firmalarından ücreti karşılığında sadakat araştırması yani eş takibi hizmeti satın alırlar. Yapılan bu sadakat araştırmasının diğer adına ise günümüzde eş takibi adı verilmiştir.

Eş Takibi Nedir Ve Neden Yapılır?

Eş takibi, evli çiftlerin evlilik birliği içerisinde diğer eşe karşı sadakatsiz davranış sergilediğinde sergilenen sadakatsiz davranışın diğer eş tarafından açığa çıkartılarak tespit edilmesi ve tespit edilen bu hususun delillendirilmesi çalışmasına eş takibi adı verilmiştir. Eş takibi yapılmasının birden çok sebebi bulunmaktadır. Bu sebeplerin başında aldatılan eş kadınlık onuru ve kadınlık gururunun ayaklar altına alındığını düşünür. Bu nedenle öncelikle eşinin kendisini aldattığını ispat ederek ayaklar altına alındığını düşündüğü kadınlık onuru ve kadınlık gururunu bir şekilde ayaklar altından almayı hedeflemektedir. Aldatıldığını düşünen eş aldatıldığından emin olmak ister. Bunun birinci sebebi eşe karşı açılması planlanan boşanma davasıdır. Bir diğer sebebi ise açılacak olan boşanma davasında varsa çocukların velayetlerinin alınması, maddi manevi tazminat, nafaka ve katkı payı mal rejimi davasında evlilik birliği içerisinde doğan hakların garanti altına alınması ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu ve benzeri ihtiyaçları olan kişiler ya kendi imkânlarıyla ya da özel dedektiflik firmalarından eş takibi hizmeti satın alarak eşleri hakkında araştırma yaptırırlar.   

Eş Takibi Nasıl Yapılır?

Eş takibi nasıl yapılır sorusunu aldatıldığını düşünen tüm insanlar merak etmektedir. Eş takibi iki aşamada yapılmaktadır. Aldatma gayri ahlaki bir davranış biçimidir. Eşini aldatan kişiler aldatma eylemleri açığa çıkmaması için daha doğrusu eşine yakalanmamak için bazı davranış bozuklukları sergilerler. Eşin sergilemiş olduğu davranış bozukluğu diğer eş tarafından kısa sürede fark edilir. Eşindeki gözle görülür değişikliğin farkına varan kişi eşini sıkı bir takibe alır. İçinde eşinin davranış bozukluğuna dayalı bitmek bilmeyen ardı arkası kesilmeyen şüphelerinin sebebini merak eden kişi eşinin takibine ilk olarak kendisi başlar. Bu nedenle eş takibinin birinci aşaması eşin partnerini kendi imkânlarıyla takip etmesidir.  Bir eş partnerinin hal ve hareketlerinden ileri derecede şüphelendiğinde ve şüphelerini açığa çıkartamadığında eşinin takibi için ikinci aşama olan özel dedektiflik firmalarından profesyonel yardım almaktadır. Geçmiş yıllarda Ülkemizde çok özel sorunlarına çare arayan insanlar özel dedektif hizmetlerinden faydalanamamaktaydı. Ancak 1990’lı yıllarda genel müdürümüz olan özel dedektif Bilal Kartal’ın öncülüğüyle Türkiye’nin ilk kurulan İzmir özel dedektiflik firması olan şirketimiz İzmir Dedektiflik A.Ş. tüm müşterilerine özel dedektiflik ve araştırma hizmetleri arasında yer alan EŞ TAKİBİ hizmetini de vermektedir.

Eş Takibinde Profesyonel Yardım

Eşinin ileri derecede şüpheli hareketleri ve sergilemiş olduğu davranış bozukluklarından aldatıldığı hissine kapılan bir kişi eşinin takip edilmesi için profesyonel yardım almaya karar verir. Eş takibi hizmeti veren özel dedektiflik firmalarından bir tanesine internetten veya tanıdık vasıtası ile ulaşarak eş takibi hizmeti alarak eşini takip ettirir. Ancak her sektörde olduğu gibi özel dedektiflik sektöründe de bazı dolandırıcılık olayları yaşanmaktadır. Özel dedektiflik sektöründe özel dedektif olmayan bir özel dedektifte bulunması gereken vasıfların hiçbirisi kendilerinde bulunmayan bazı kişi ve kişiler kendilerini profesyonel özel dedektiflik hizmeti veren özel dedektifler olarak tanıtarak çok özel sorunlarına çare arayan insanları dolandırmakta maddi ve manevi zararlarına neden olmaktadırlar. Bu nedenle eş takibi hizmeti almak istenildiğinde konu uzmanı profesyonel hizmet veren özel dedektiflik firmalarından hizmet satın almak sizin ve sevdiklerinizin menfaatine olacaktır.       

Eş Takibinde Özel Dedektif Seçimine Dikkat

Eş takibinde özel dedektif seçimine son derece dikkat edilmesi gerekmektedir. Günümüzde sahte özel dedektiflerin sayıları azımsanmayacak kadar çok olduğu için çok özel sorununuza çare ararken dolandırılmamak kandırılmamak maddi ve manevi zarara uğramamak için özel dedektif seçiminde aşağıda belirtilen hususlara son derece dikkat edilmelidir. İnternette yapılan özel dedektiflik şirketi araştırmalarında çıkan sonuçlara bakıldığında yüzlerce özel dedektiflik şirketinin var olduğu görülmektedir. Ancak durum gerçekten de böyle değildir. Çünkü özel dedektif olmayan bir özel dedektifte bulunması gereken vasıf ve özellikleri hiçbirisi kendilerinde bulunmayan birçok insan ki bunların büyük çoğunluğu nitelikli dolandırıcılıktan sabıkalı olan kişiler kendilerine internette birer özel dedektiflik web sitesi yaptırarak her gün onlar hatta yüzlerce insanı kandırmaktadırlar. Bu nedenle özel dedektiflik firmasından hizmet satın alacak kişiler öncelikle hizmet satın alınacak özel dedektiflik firmasının sabit bir işyeri adresinin olup olmadığını çok iyi araştırsınlar. Çünkü sahte özel dedektiflerin web sitelerinde sabit bir adres var olsa da bu adres göstermelik sahte adrestir. Özel dedektiflik hizmeti verdiğini iddia eden firmanın sabit telefonunun bulunması vergi levhasının işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının, ticaret sicil müdürlüğü kaydının, şirket kuruluşunun resmi gazetede yayınlanması gerekmektedir. Bütün bu hususların en başında tabi ki özel dedektif olarak hizmet veren kişinin bir özel dedektifte bulunması gereken tüm vasıfların bulunması gerekmektedir.

Eş Takibi Hizmeti Satın Alma

Eş takibi hizmeti satın almaya karar verdiğinizde özel dedektiflik firmasının hazırlamış olduğu iş ve gizlilik sözleşmesi hazırlanarak karşılıklı imzalanır. Özel dedektiflik şirketine sizin teslim ettiğiniz eşinize ait olan bilgi belge ve benzeri materyallerin 3, şahıslar ile paylaşılmasına rızanızın olmadığı hazırlanan sözleşmede sözleşme şartı olarak yazılı olması gerekmektedir. Hazırlanan sözleşmede böyle bir madde bulunmuyorsa böyle bir maddenin hazırlanan sözleşmeye dahil edilmesi (yazılması) sizin ileriki menfaatleriniz açısından son derece önem arz etmektedir. Bu sözleşmenin hazırlanarak imzalanması sizin, takip edilecek olan eşiniz hakkında takip süresince elde edilen belge, bilgi, resim ve video kayıtlarının 3. şahıslar, internet, yazılı ve görsel basın ile en önemlisi eşinizle paylaşılmasının önüne geçilmesi için son derece önem arz etmektedir. Özel dedektiflik şirketi yetkilileri ile karşılıklı imzalanan iş ve gizlilik sözleşmesi kesinlikle 2 nüsha olmalı düzenlenen sözleşmenin bir nüshası özel dedektiflik şirketinde diğer nüshası ise kendinizde bulunması gerekmektedir. Kendinizde bulunan sözleşme özel dedektiflik şirketi yetkililerince ıslak imza ile imzalanmalı ve imza üzerine kesinlikle şirket kaşesi basılmalıdır. Şirkete ödeme yapıldığında yapılan ödemenin bedelini gösterir fatura, tahsilat makbuzu ve resmi belge alınmalıdır. Eş takibi hizmet sözleşmesi yapıldığında bir diğer önemli husus ise özel dedektiflik firmasında görevli özel dedektifler yapmış oldukları araştırma hizmetini yasalar çerçevesinde insanların özel hayatlarının gizliliğini ihlal etmeden yani suç işlemeden araştırma hizmeti vereceklerini taahhüt etmelidirler. Bu taahhüt yazılı olarak da sözleşmede yer alması gerekmektedir. Aksi takdirde insanların özel hayatlarının gizliliğini ihlal ederek yani suç işleyerek elde edilen deliller mahkemelerde delil olarak kullanılamayacağı gibi bu suçu işleyen özel dedektifler Türk Ceza Kanunun 134/1 maddesine göre sizler ise bu kişileri azmettirmeden dolayı aynı ceza maddesi ile yargılanarak hapis cezası ile cezalandırılırsınız. Eş takibi hizmeti satın alınmasındaki diğer hususlar ise eş takibinin kaç gün süre ile ne kadar ücrete yapılacağı hizmet bitiminde elde edilen delillerin araştırma hizmet ve satın alım kişiye ne şekilde teslim edileceği hususları yapılan hizmet sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir.

Eş takibi Ücretleri nekadar

Eş takibi hizmeti veya bir başka deyiş ile eş takibi hizmeti fiyatı oldukça değişkendir. Verilecek olan tüm eş takibi hizmeti çalışmaları birbirinden bağımsız olup yapılacak olan her eş takibi hizmetinin kendi içinde başlıca maliyeti bulunmaktadır. Bu maliyetler takibi yapılacak olan kişinin yapmış olduğu işi son derece önemlidir. Ayrıca şahsın işe giriş ve çıkış saatleri de takip süresinin belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Örneğin takip edilecek olan şahıs herhangi bir dairede veya özel bir kuruluşta çalışıyorsa şahsın mesai saatleri içerisin de iş yerinden çıkması mümkün değilse böyle bir şahsın iş yerinden çıktıktan sonra takip edilmesi takip maliyetini düşürecektir. Serbest meslek sahibi olanlar, kendi işin yapanlar, şahıslar diledikleri zaman işyerlerinden ayrılabildikleri için bu kişilerin takibi tan gün yapılması gerekmektedir. Bu nedenle iş takibi saatlik yarım günlük sabah evden çıkıp gece eve girene kadar veya bazı özel durumlarda 24 saat aralıksız hiç kesinti yapmadan yapılmaktadır. Ayrıca yapılacak olan eş takibinde araştırması yapılacak olan kişinin aracı varsa aracının marka modeli motor gücü, şahsın yaptığı iş, şahsın evi ile işyeri arası kilometre mesafesi, şahsın sosyal yaşantısı gibi etkenler günlük takip ücretini belirlemektedir. Ayrıca araştırılması yapılacak olan şahsın bir takım özel durumları da takip ücretini düşüren ve yükselten hususlardır. Yukarıda belirtilen bilgiler bilgileri şirket yetkililerimize bildirildikten sonra şirket yetkililerimiz eş takibi ile ilgili günlük ücreti belirleyerek size bilgi vermektedirler. Bu nedenle eş takibi araştırma hizmetinin önceden belirlenen bir ücreti bulunmamaktadır.     

Eş Takibi Araştırması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

SORU

Araştırma hizmetinin niçin belirli sabit bir ücreti yok.  

CEVAP

Yapılan araştırma hizmetinde ücret araştırma süresine ve araştırması yapılacak olan şahsın bazı bilgilerine göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin hafta sonunu yaşadığı bölgenin sahilinde sevgilisiyle balık tutan bir şahısın, sevgilisiyle İstanbul’a alışverişe giden bir şahıs ya da sevgilisiyle Kıbrıs’a kumar oynamaya giden bir şahsın araştırma maliyetleri eşit değildir ve eşit olamaz. Ayrıca mesai saatleri içinde işyerini terk edemeyen bir şahıs ile kendi işinin sahibi veya hiç çalışmayan her zaman her yere gitme ihtimali bulunan bir şahsın araştırma maliyetleri tam gün çalışan bir kişinin araştırma maliyetiyle eşit değildir ve eşit olamaz.

SORU

Araştırma hizmetinin ücretini neye göre belirliyorsunuz.

CEVAP

Araştırma hizmetinin ücretini gün içerisinde yapılacak olan araştırmanın kaç saat yapılacağına, araştırması yapılacak olan şahsın aracının markası modeli ve motor gücü ve araştırması yapılacak olan şahsın sosyal yaşantısına göre belirliyoruz.

SORU

Araştırması yapılacak olan kişinin araç bilgileri neden önemli.

CEVAP

Firmamız kiralık araçlarla araştırma hizmeti yapmaktadır. Araştırması yapılacak olan kişinin aracı örneğin 1.600 CC lik bir motor hacmine sahipse bu motor değerindeki bir aracı aynı değerlerde bir araç rahatlıkla takip edebilir. 1.600 CC lik motor hacmine sahip olan bir aracın günlük kira ücreti 100 ila 150 TL arasında değişmektedir. Ancak araştırması yapılacak şahsın aracının motor hacmi 3.000 yada 4.000 CC lik bir hacme sahipse bu durumda 1.600 CC lik bir motor hacmine sahip araç 3.000 yada 4.000 CC lik bir motor hacmine sahip aracı takip etmesi fiziken mümkün olmayacaktır. 3.000 ya da 4.000 CC lik bir hacme sahip araçların günlük kiraları ise 500 ila 1.000 TL arasında değişmektedir. Ayrıca büyük motor hacmine sahip araçların yakıt tüketimini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

SORU

Araştırma maliyetlerini niçin haftalık ya da aylık hesaplamıyorsunuz da günlük hesaplıyorsunuz.

CEVAP

Her araştırması süresi 7 gün veya 1 ay değildir. Bazı araştırmaların süresi 3 gün bazılarının 5 gün bazılarının da 7 gündür.  Araştırma başladığında yapılan araştırmanın 2. Gününde de sonuca ulaşıldığı zamanlar oluyor. İnsanlar iki günlük ücret ödeyerek sonuca ulaşma ihtimalleri varken niçin 7 ya da 1 aylık ödeme yapsınlar. Araştırma ücreti günlük belirlenir yapılan araştırma gün sayısı kadar müşterimizden ücreti tahsil edilir.

Eş Takibi Araştırma Hizmeti Almanın Zamanlaması

Eş takibi araştırma hizmeti almanın zamanlaması çok ama çok önemlidir. Bu hususun önemli olduğu iki ana konu vardır. Bunlardan birincisi eş takibi araştırma hizmeti almaya karar verdiğinizde kesinlikle eşinize karşı açılmış her hangi bir boşanma davası olmaması çok önemli. Boşanma dava dilekçelerinde eşin kusurları boşanma sebebi olarak yazılması gerekmektedir. Sizlerin yazmış olduğunuz boşanma dava dilekçesi birkaç günlük kısa bir sürede eşinize tebliğ edilmektedir. Boşanma dava dilekçesinde aldatma konusuna değindiğinizde bu durumun farkına varan eşiniz sevgilisini saklamak ve gizlemek için elinden geleni yapacağı gibi boşanma sürecinde de sevgilisiyle aşklarını kapalı kapılar ardında yaşamaya başlayacaktır. Bu nedenle de eşinizi yakalamak çok zor hatta imkânsız olacaktır.  

Eş takibi araştırma hizmeti almanın zamanlaması bakımından önemli olan bir diğer husus araştırılması yapılacak eş bayan ise bayan özel gününde (adet döneminde) olmamasına çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Erkekler sevgilileri özel günlerindeyken yakalanmamak için ilişkilerini riske atmamak için böyle günlerde buluşmayı tercih etmezler. Kadınlar ise sevgilileriyle cinsel anlamda bir şey yaşayamayacağını bildiği için özel günlerinde sevgilileriyle buluşmayı yakalanmamak eşlerine için çok tercih etmezler.  

Eş takibi hizmetinden en hızlı şekilde sonuç alınacak en güzel zamanlar eşin birkaç gün yalnız kalacağı zamanlardır. Bu nedenle biz müşterilerimize birkaç günlüğüne şehir dışına çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Eşinin şehir dışında olduğunu bilen kişiler çok daha rahat davranarak sevgilileriyle hem daha sık buluşuyorlar hem de aşklarını yaşarken sınır tanımıyorlar.    

Eş Takibinin Araştırma süresi

Aynı şehirde yaşayan normal yapılı sevgililer haftada 1 ila 3 kez mutlaka buluşurlar. Bu buluşmaların genelde en az bir tanesinde mutlaka cinsel birliktelik yaşanır. Bu nedenle eş takibi bir hafta yani 7 günlük süreyle aralıksız yapılması halinde sadakatsiz davranış sergileyen eşin sergilemiş olduğu sadakatsiz davranışı mutlaka tespit edilerek delillendirilir. Şahsın sevgilisinin şehir dışında olması veya şehir dışında yaşaması, şahsın sevgilisinin ölüm kaza ve benzeri bir sıkıntı yaşaması ve şahsın kendisinin veya sevgilisinin adet olması (erkek bayan ayrımını yapınız lütfen) gibi bazı durumlarda eş takibinin süresi 10 bazen de 12 güne uzayabilir. Ancak şahsın bir aşk yaşadığı bir sevgilisi varsa bu süreler içerisinde bu husus mutlaka tespit edilir.

Eş takibi Nasıl Yapılır?

Eş takibi kesinlikle uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Eş takibi hizmetine başlanmadan önce araştırmayı yapacak ekip kurulur. Her ekip her araştırmaya yapamayacağı için ekibin yapılacak olan araştırmaya göre uzman olması gerekmektedir. Örneğin lise veya üniversite öğrencilerinin takibini genç araştırma görevlileri veya part time çalışan öğrencilerin yapması halinde çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Ancak eş takibi araştırmasını ise geçmişte eş takibi hizmeti konusunda deneyimli olan profesyonel hizmet veren ekiplerin yapması gerekmektedir. Özel dedektiflik mesleğinde yapılacak olan her araştırmanın ekip sayısı farklılıklar göstermektedir. Örneğin öğrenci takibini iki kişiden oluşan ekip başarıyla yerine getirirken eş takibi araştırmasından araştırılacak olan şahıs erkek ise üç kişilik ekip erkek şahsın araştırmasını yapabilir bu üç kişinin her birinin ayrı ayrı görevleri bulunmaktadır. Ekip bir şoför bir kameraman ve bir istihbarat çalışmalarını yapacak uzmana ihtiyaç vardır. Ancak verilecek olan eş takibi hizmetinde araştırılması yapılacak olan kişi bayan ise o zaman araştırma hizmetini yapacak olan üç kişilik ekibe bir de bayan araştırma görevlisi ekibe dâhil edilmesi gerekmektedir. Çünkü bayanlar hakkında yapılan araştırmalarda bayanlara özel mekânlar olan ağdacı, sirci, kuaför, güzellik salonu, estetiysen ve benzeri mekânlara erkeklerin girmesi mümkün olmadığı için ekibe dâhil edilen bayan araştırma görevlisi bu mekânlara rahatlıkla girerek araştırma konusu ile ilgili bilgiler toplamaktadır. Böyle durumlarda eş takibi araştırması yapacak olan ekibin sayısı dört kişiden oluşmaktadır.

Eş takibi araştırma hizmeti verilmesi konusunda müşterimizle anlaşma sağlandığında firmamız bünyesinde görev yapan özel dedektifler ve araştırma görevlileri araştırılması yapılacak olan dosya ile ilgili aralarında toplantı yaparak dosya üzerinde gerekli araştırmaları özenle yaparlar. Eş takibi araştırma hizmeti müşterimiz ile belirlenen gün ve saat dilimlerine göre, belirlenen ve üzerinde anlaşma sağlanan hususlar ışığında yapılır.  Eş takibi araştırmasını yapacak olan ekip araştırma yapılacak olan ev ve işyeri adreslerine araştırma yapılmaya başlanmadan birkaç gün önce gidilerek adresler tespit edilir. Bu adreslere giden ekipler adreslerin doğruluğunu araştırma esnasında ekibin kullandığı aracın nereye park edileceği ev ve işyerinin kaç giriş çıkış kapısı olduğu tespit edilir. Daha sonra çevredeki araç giremeyen yollar, çıkmaz sokaklar tespit edilir. Araştırma yapılmaya başlanıldığında ise şahsın evden çıkış saatinden en az iki saat önceden araştırmanın başlayacağı adrese gidilerek şahsın çıkması beklenir. Şahıs evden çıktıktan sonra tekrar eve giresiye kadar şahıs göz hapsinde tutulur. Şahsın takip konusu ile ilgili kayda değer eylemleri görüldüğünde bu eylemler renkli video kamera ile belirli aralıklarla kayda alınır. Eş takibi araştırılması yapılırken elde edilecek olan delillerin hukuka uygun olarak kanunlar çerçevesinde elde edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle eş takibi araştırma hizmeti verecek olan araştırma görevlileri veya özel dedektifin ülkemizde uygulanan kanunlar hakkında ileri derecede bilgi, sahibi olması gerekmektedir. Eş takibi araştırma hizmeti yapılırken insanların özel hayatlarına son derece saygılı olunmalı özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlemekten her daim kaçınılmalıdır. Bu nedenle bu araştırma hizmeti esnasında çekilecek olan gerek fotoğraf gerekse video görüntü kayıtlarının tümü kesinlikle kamuya açık olan alanlarda ve vatandaşlar tarafından ortak kullanılan alanlarda çekilmesi çok önemlidir. Eş takibi araştırma, hizmeti şahısların özel yaşam alanlarına girmeden sosyal hayatı içinde yapılması son derece önemlidir.  Delil olarak elde edilen fotoğraflar, video görüntü kayıtlarının çekildiği yer, zaman ve diğer coğrafi bilgilerde son derece çok önemlidir.

Eş takibi hizmeti verilirken uzman araştırma görevlilerimiz tarafından çeşitli yöntemler ve stratejiler uygulanmaktadır. Bu nedenle bu araştırma hizmetinin verilmesi sırasında gizliliğe de son derece önem verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle eş takibi hizmeti hassas ve çok özel bir çalışmadır. Eş takibi hizmeti verilmesi aşamasında araştırılması yapılan şahıs her hangi bir sadakatsiz davranış sergilesin veya sergilemesin araştırmayı yapan ekip araştırılması yapılan şahsın kendisini aracını ve girip çıktığı mekânları belirli aralıklarla renkli video kaydına çekmesi son derece önemlidir. Bu kayıtlar önemli olasının birinci sebebi araştırma hizmeti yapan ekibin işini yapıp yapmadığın kontrolünü sağlamaktır. Bu otokontrol sistemi haricinde önemli olan bir diğer husus ise müşterimizle anlaşılan günlere ait o günlerde yapılan araştırmaya ait günlerin ayrı ayrı görüntüleri sunulduğunda müşterimizin araştırma yapıldığı yönünde içi rahatlıyor. Bu husus bizim firmamızın güvenilirliğini ve itibarını da yükseltiyor. Araştırılması yapılan şahıs ile ilgili yapılan tespitler ve elde edilen delillerin tamamı tüm gerçekleriyle ortaya koyulmalıdır. Bu deliller şüphesiz elle tutulur gözle görülür kesin inandırıcı deliller olması gerekmektedir. Yapılan eş takibi araştırma hizmeti sonucunda hukuka uygun olarak elde edilen delillerin tamamı ve diğer toplanan bilgiler rapor haline getirilerek müşterimize sunulmaktadır.

Eş Takibi Hizmetinde Delil Elde Etme

Eş takibi, araştırma hizmeti neticesinde bir takım deliller elde edilmektedir. Elde edilecek olan bu deliller öncelikle Türk Aile Birliği yapısının temelden korunması amacı ile kullanılmaktadır. Örneğin; aldatma eylemini eşinden saklayan, gizleyen bir kişinin aldatma eylemi açığa çıktığında eşine karşı duymuş olduğu utanç ve mahcubiyetten dolayı eşine söz vererek bir daha aldatma eylemi gerçekleştirmemektedir. Böylelikle bozulmaya yüz tutan yuva kurtularak eski mutlu günlere kavuşulmaktadır. Ancak bazı durumlarda kişinin aldatma eylemi açığa çıktıktan sonra kişi gerçek duygu ve düşüncelerini eşine anlatarak boşanma talebini dile getirebilir. Böyle durumlarda elde edilen delillerin tamamı açılacak olan boşanma davasında aldatılan kişinin her türlü maddi ve manevi haklarını maksimum seviyede koruyacaktır. Bu nedenle aldatma eyleminde eylemin açığa çıkmasından daha önemli olan bir konu aldatma eyleminin delillendirilmesidir. Gerek evlilik birliğinin temelden korunması için gerekse açılacak olan boşanma davasında maddi ve manevi hakları garanti altına alabilmek için mutlaka aldatma eyleminin delillendirilmesi gerekmektedir. Eş takibi araştırması yapıldığı esnada delillerin boşanma sebeplerine göre toplanması son derece önemlidir. Bu nedenle araştırılması yapılan kişinin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun da düzenlenen 161. Madde; Aldatma, zina 163. Madde; Haysiyetsiz yaşam sürme, yüz kızartıcı suç işleme 166. Madde; evlilik birliğinin temelden sarsılması hususlarında olumsuz eylemleri kayıt altına alınarak delillendirilmektedir.

İnsanlar arasında yaşanan bir ilişkiyi aldatma (zina) ve güven sarsıcı davranışlar kadar çok daha hızlı bitiren ve yok eden başka hiçbir şey yoktur. İzmir Özel Dedektiflik Araştırma Bürosunun uzman ekipleri, öncelikle Türk aile yapısına zarar vermeyecek şekilde insanların özel yaşam alanlarına girmemek suretiyle yasalar çerçevesinde profesyonellikten ödün vermeden hukuka uygun delil toplamaktadır. Şirketimiz 25 yılı aşkın tecrübesi ile Türkiye’nin ve Dünya’nın bütün bölgelerinde özel dedektiflik ve araştırma hizmeti vererek insanların çok özel sorunlarına çare aramaktadır. Biz İzmir Dedektiflik A.Ş. olarak göreve başladığımız ilk gün belirlemiş olduğumuz DEĞERLERİNİZİ KORUR sloganı ile görevimize bugünde aynı şekilde devam etmekteyiz.

Eş Takibi ve Delillerin Önemi

İnsanlar eşleri tarafından aldatıldığı yönünde şüpheye düştüklerinde aşırı heyecan yaparak eşleriyle konuşarak eşlerine aldatma eylemlerini kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Bu son derece yanlış bir davranış biçimidir. Çünkü eşlerini aldatan yani zina yapan kişiler sevgilileri ile alt alta üst üste görüntülenseler dahi gerçekleştirmiş oldukları aldatma eylemlerini kesinlikle kabul etmemektedirler. Bu nedenle eşle yapılan tartışmada hiçbir tartışmanın kazanılamayacağı gibi kazanılmamaktadır. Eşini aldatan kişiler eşlerine aldatma zina eylemlerini kesinlikle ikrar yani kabul etmemektedirler. Bu nedenle eşle yapılan konuşmaların kesinlikle hiçbir faydası olmadığı gibi birçok zararı da bulunmaktadır. Örneğin bu zararların başında aldatma eylemi açığa çıkan kişi ilerleyen günlerde sevgilisi ile aralarındaki ilişki tespit edilmemesi için çok dikkatli davranmaktadır. Bu da sonradan yapılacak olan eş takibi araştırma hizmetinin süresi uzadığı için maliyetinin de yükselmesine neden olmaktadır. Bu nedenle aldatma zina yönünde eşten şüphelenildiğinde kesinlikle eşe hiçbir şey hissettirmemek gerekmektedir. Çünkü aldatma eylemi açığa çıktıktan sonra eşler çok büyük tavır hal ve hareket değişikliğine giderek bazıları boşanma kararı almakta, bazıları ise eşlerine ekonomik, psikolojik, fiziki şiddet uygulamaktadır. Bu nedenle bir eşin aldatma eylemi öncelikle elle tutulur gözle görülür kesin inandırıcı delillerle ispatlanarak delillendirilmesi gerekmektedir. Çünkü ileride açılacak olan boşanma davasında bu deliller hayati önem taşımaktadır.

Boşanma sürecine girildiğinde bu süreç oldukça zor ve belirli aşamaları olan bir süreçtir. Bu sürecin en zorluğu eşe karşı açılacak olan çekişmeli boşanma davasında eşin aldatma yani zina eyleminin mahkemede hakim huzurunda kanıtları ile ispatlanması gerekmektedir. Bu nedenle bir eşe karşı boşanma davası açmadan önce eşin aldatma zina eylemini ispatlayacak delilleri önceden temin etmek hayati önem taşımaktadır. Günümüzde insanların ve bazı avukatların yapmış olduğu yanlışların başında aldatma eylemi şüphesi açığa çıktıktan sonra hemen Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesi; aldatma, zina nedeniyle eşe karşı çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Açılan boşanma davasında boşanma dava dilekçesi kısa bir süre sonra aldatma zina eylemini gerçekleştiren eşe tebliğ ediliyor. Eş aldatma, zina eyleminin açığa çıkma korkusu ile kendince bazı önlemler ve tedbirler alarak ilerleyen süreçte görüntü vermekten kaçınmaktadır. Bu nedenle aldatma zina eyleminin delilleri boşanma davası açılmadan önce temin edilmesi ve bu deliller temin edildikten sonra eşe karşı aldatma zinaya dayalı çekişmeli boşanma davası açılması son derece yararlı olacaktır. Hatta bazı durumlarda delillerle eşe karşı aldatma zinaya dayalı çekişmeli boşanma davası açıldığında eş kendi gayri ahlaki davranış biçimi açığa çıkmasından ve hakim huzurunda hesap vermekten korktuğu ve çekindiği için açılacak olan çekişmeli boşanma davasını eşinin varsa çocuklarının haklarını vererek anlaşmalı boşanma davasına çevirmek sureti ile boşanma yoluna gitmektedirler. Eşin böyle bir tutum sergilemesine de delillerin gücü sebebiyet vermektedir. Yukarıda izah ettiğimiz üzere eş takibi araştırma hizmetinde delillerin öneminin büyük olmasının yanı sıra çok daha önemli bir konuda boşanma davası açılmadan önce delillerin hazır edilmesi hususudur. Şirketimiz İzmir Dedektiflik A.Ş. Türkiyenin ve Dünyanın tüm bölgelerinde hizmet vermektedir. Özel dedektif hizmetleri için 444 7635 numaralı  danışma hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Aldatılmamanız ve aldatmamanız dileklerimizle.

Web sitemizde yayınlanan hukuki makaleler, dilekçeler, hukuki içerik ve bilgiler Sayın avukatların göndermiş olduğu paylaşımlardan, baro dergilerinden, kanun kitaplarından ve hukuki yayın yapan web sitelerinden alınarak okurlarımızla paylaşılan bilgilerdir.
Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Önemli Uyarı

İzmirdedektiflik.com içeriğinde yayınlanan Özel Dedektiflik bilgileri Bilal KARTAL tarafından yazılmıştır. Bu yazıların  tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır.  Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan Özel Dedektiflik bilgileri uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır. Diğer kanun maddeleri hukuki makaleler, dilekçeler, hukuki içerik ve bilgiler Sayın avukatların göndermiş olduğu paylaşımlardan, baro dergilerinden, kanun kitaplarından ve hukuki yayın yapan web sitelerinden alınarak okurlarımızla paylaşılan bilgilerdir. Bu bilgilerin sahiplerinden izinsiz olarak kullanılmasıda yasal sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Saygılarımızla.Web sitemizde yayınlanan tüm makalelerdeki hukuki bilgiler sayın avukatlar tarafından gönderilen değerli hukuk bilgileridir.


Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç