Makaleler

Özel Dedektif Tutmak Yasal Mı? 4 58756

Özel Dedektif Tutmak Yasal Mı?

Dünyada Özel Dedektiflik

Özel dedektiflik mesleği dünya da ilk olarak 1800 lü yılların ortalarına doğru (1833 yılı olduğu kayıtlara geçmiştir) Eugene François Vidocq isimli Fransız vatandaşı tarafından “Ticaret ve Sanayi İçin Evrensel İstihbarat Bürosu” adıyla kurulmuştur. Özel dedektiflik mesleğinin ünü 1900 yılların başlarına gelindiğinde Fransa ülke sınırlarını aşarak Amerika ve sonrasında dünyanın gelişmiş ülkelerine yayılarak özel dedektiflik mesleği dünyanın en popüler meslek dalları arasında gösterilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde Özel Dedektiflik

Özel dedektiflik mesleği 1900lü yılların sonlarına gelindiğinde neredeyse tüm dünya ülkelerinde uygulanan bir meslek dalı haline gelmiştir. Özel dedektiflik mesleği ülkemizde ise ilk olarak özel dedektif Bilal KARTAL tarafından 1995 yılında İzmir Dedektiflik Hizmetleri ünvanı ile faaliyetlerine başlayarak uygulanmıştır.  Özel dedektiflik mesleği son yıllarda oldukça gelişerek yerini en seçkin meslek dalları içerisinde almıştır. Ülkemizde yaklaşık 25 yıldır uygulanan özel dedektiflik mesleği ile ilgili özel dedektif tutmanın yasal olup olmadığı konusu neredeyse tüm insanlar tarafından merak edilen bir konu haline gelmiştir.

Kanunlara Göre Özel Dedektiflik

Dünya ülkeleri insanlık tarihinin ilk yıllarından bu yana topraklarında yaşayan insanların medeni bir şekilde insan haklarına saygılı olarak yaşayabilmeleri için çeşitli yasal düzenlemeler yaparak bu düzenlemelere de kanun adını vermişlerdir. Ülke içerisinde yaşayan tüm bireyler ülkede kanun koyucular tarafından düzenlenerek yasalaşan kanun maddelerine uymak zorundadırlar. Düzenlenen bu kanun maddelerine uyulmaması halinde kamu barışı ve kamu düzenini sağlayabilmek için kanunlara aykırı davranan yani suç işleyen kişiler işlemiş oldukları suçtan dolayı adil olarak yargılanarak cezalandırılmaktadır. Ülkemizde 26.09.2004 tarihinde kabul edilerek 12.10.2004 tarihinde resmi gazetede 25611 numara ile yayımlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun maddeleri incelendiğinde özel dedektif tutmak suçtur yani özel dedektif tutmak yasla değildir diye bir kanun maddesi bulunmamaktadır. Ancak özel dedektifler mesleklerini icra ederlerken her meslekte olması muhtemel olan bir suçu işleyebilirler. Burada önemli olan husus özel dedektif tutmanın yasal olup olmaması ile özel dedektifin araştırma hizmeti verirken suç işleyip işlemediği ne bakılmalıdır.   

Anayasal Hakların Kullanılması

Ülkemizde yaklaşık 25 yıldır özel dedektiflik mesleği uygulanmasına karşın devlet tarafından özel dedektiflik mesleği ile ilgili düzenlenen henüz bir yasal düzenleme yoktur. Ancak bu durum özel dedektiflik mesleğinin uygulanmasında herhangi bir yasal sorun teşkil etmemektedir. Anayasamız incelendiğinde devletin vatandaşlarına karşı çalışma ve sözleşme hürriyeti ile Çalışma ile ilgili hükümler başlıkları altında yer alan 48. Ve 49 maddeleri vatandaşlarımızın dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahip oldukları ve çalışmayı desteklemek görevleri olduğunu açıkça belirtmiştir.

IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti

Madde 48 – Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.

V. Çalışma ile ilgili hükümler A. Çalışma hakkı ve ödevi

Madde 49 – Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. (Değişik fıkra: 3.10.2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Anayasamızın bu maddeleri vatandaşlara tanınan çalışma ve sözleşme hürriyeti ile Çalışma ile ilgili haklar vatandaşın suç işleme özgürlüğüne sahip oldukları anlamına gelmemektedir. Bir mesleği icra eden her hangi bir kişi görevini icra ettiği sırada yasalara aykırı hareket ederek suç işlerse işlemiş olduğu suçtan sorumludur. Burada suçu işleyen kişi bir özel dedektifin olma ihtimaline karşı bu suçu işleyen kişi bir devlet memuru da olabilir. Burada önemli olan hangi meslek icra edilirse edilsin icra edilen mesleğin hukuka uygun yasalar çerçevesinde icra edilmesi gerekmektedir.   

Özel Dedektifin Hukuki Sorumluluğu

Özel dedektif tutarak özel dedektiften hizmet satın almak her vatandaşın anayasal hakkıdır. Ancak tutulan özel dedektif mesleğini icra ederken ülkemizde yürürlükte olan kanunlarımıza riayet ederek özel dedektiflik mesleğini hukuka uygun olarak icra etmesi gerekmektedir. Bir özel dedektifin müşterilerine yasalar çerçevesinde araştırma hizmeti verdiği sürece özel dedektif tutmanın hukuken hiçbir engeli ve sakıncası bulunmamaktadır. Özel dedektif tutmak ile ilgili ülkemizde yaşayan insanlar arasında çok yaygın olarak özel dedektif tutmanın suç olduğu, özel dedektif tutmanın yasal olmadığı ve özel dedektif tutmanın yasak olduğu gibi birçok söylem vardır. Ancak bu söylemlerin hiç birisi doğru değildir. Ülkemizde uygulanan yasaklar kamu barışını ve düzenini, adaleti, huzuru ve sükûneti sağlamak için kanun koyucu tarafından ceza kanunu olarak hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oylanarak uygun görülmesi halinde Cumhurbaşkanlığı makamına gönderilir. Düzenlenen kanun tasarısı Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun görülmesi halinde onaylanarak resmi gazetede yayımlandıktan sonra kanunlaşır. Ülkemizde uygulanan kanun sisteminde vatandaşlar için yasaklanan eylemler Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanarak her bir ceza eylemi ayrı ayrı belirtilmiştir. Tanımlanan bu yasaklar içerisinde Özel Dedektif tutmanın yasak olduğu yönünde her hangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle ülkemizde uygulanması suç olarak tanımlanmayan Özel Dedektiflik mesleği uygulanmaktadır. Özel dedektif tutmanın hukuken hiçbir sakıncası bulunmamakla birlikte özel Dedektif tutmak son derece yasaldır

Özel Dedektiflerin Elde Ettiği Deliller

Özel dedektiflik mesleği popülaritesini dünyada ve ülkemizde arttırdığı için özel dedektiflik sektörü hızla büyüyerek itibar kazanmaktadır. Ülkemizde bu bağlamda özel dedektiflerin yapmış olduğu araştırma hizmetlerinden elde edilen delilleri Sayın Mahkemeler delil olarak kabul etmektedirler. Ayrıca Sayın Mahkemelerin Sayın hâkimleri bazı durumlarda özel dedektifleri mahkemelere davet ederek yargılamaya konu olan ve yargılama konusu ile alakalı kendilerinin müşterilerine vermiş olduğu hizmet ile ilgili özel dedektiflerin tanık sıfatıyla beyanlarını almaktadırlar. Ülkemizde henüz dedektiflik mesleğinin uygulamada düzenlenmiş bir kanunu bulunmamaktadır. Ancak 1990lı yılların başından bu yana ülkemizde özel dedektiflik mesleği uygulanmaktadır. Özel dedektifler sahada araştırmalarını yaparken kanunlara riayet ederek hukuka uygun olarak delil elde ettikleri sürece  ÖZEL DEDEKTİF TUTMAK YASALDIR.

Bütün bu hususlar içerisinde Dünyanın ilk özel dedektiflik bürosu olan İzmir Dedektiflik Anonim Şirketinden dedektiflik hizmeti satın almak isteyen müşterilerimiz 444 7 635 nolu danışma hattımızdan bizlere ulaşabilirler.

Web sitemizde yayınlanan hukuki makaleler, dilekçeler, hukuki içerik ve bilgiler Sayın avukatların göndermiş olduğu paylaşımlardan, baro dergilerinden, kanun kitaplarından ve hukuki yayın yapan web sitelerinden alınarak okurlarımızla paylaşılan bilgilerdir.
Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Önemli Uyarı

İzmirdedektiflik.com içeriğinde yayınlanan Özel Dedektiflik bilgileri Bilal KARTAL tarafından yazılmıştır. Bu yazıların  tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır.  Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan Özel Dedektiflik bilgileri uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır. Diğer kanun maddeleri hukuki makaleler, dilekçeler, hukuki içerik ve bilgiler Sayın avukatların göndermiş olduğu paylaşımlardan, baro dergilerinden, kanun kitaplarından ve hukuki yayın yapan web sitelerinden alınarak okurlarımızla paylaşılan bilgilerdir. Bu bilgilerin sahiplerinden izinsiz olarak kullanılmasıda yasal sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Saygılarımızla.Web sitemizde yayınlanan tüm makalelerdeki hukuki bilgiler sayın avukatlar tarafından gönderilen değerli hukuk bilgileridir.


Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç