Makaleler

Özel Dedektif Tutmak Yasal Mı? 4 59029

Özel Dedektif Tutmak Yasal Mı?

Dünyada Özel Dedektiflik

Özel dedektiflik mesleği dünya da ilk olarak 1800 lü yılların ortalarına doğru (1833 yılı olduğu kayıtlara geçmiştir) Eugene François Vidocq isimli Fransız vatandaşı tarafından “Ticaret ve Sanayi İçin Evrensel İstihbarat Bürosu” adıyla kurulmuştur. Özel dedektiflik mesleğinin ünü 1900 yılların başlarına gelindiğinde Fransa ülke sınırlarını aşarak Amerika ve sonrasında dünyanın gelişmiş ülkelerine yayılarak özel dedektiflik mesleği dünyanın en popüler meslek dalları arasında gösterilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde Özel Dedektiflik

Özel dedektiflik mesleği 1900lü yılların sonlarına gelindiğinde neredeyse tüm dünya ülkelerinde uygulanan bir meslek dalı haline gelmiştir. Özel dedektiflik mesleği ülkemizde ise ilk olarak özel dedektif Bilal KARTAL tarafından 1995 yılında İzmir Dedektiflik Hizmetleri ünvanı ile faaliyetlerine başlayarak uygulanmıştır.  Özel dedektiflik mesleği son yıllarda oldukça gelişerek yerini en seçkin meslek dalları içerisinde almıştır. Ülkemizde yaklaşık 25 yıldır uygulanan özel dedektiflik mesleği ile ilgili özel dedektif tutmanın yasal olup olmadığı konusu neredeyse tüm insanlar tarafından merak edilen bir konu haline gelmiştir.

Kanunlara Göre Özel Dedektiflik

Dünya ülkeleri insanlık tarihinin ilk yıllarından bu yana topraklarında yaşayan insanların medeni bir şekilde insan haklarına saygılı olarak yaşayabilmeleri için çeşitli yasal düzenlemeler yaparak bu düzenlemelere de kanun adını vermişlerdir. Ülke içerisinde yaşayan tüm bireyler ülkede kanun koyucular tarafından düzenlenerek yasalaşan kanun maddelerine uymak zorundadırlar. Düzenlenen bu kanun maddelerine uyulmaması halinde kamu barışı ve kamu düzenini sağlayabilmek için kanunlara aykırı davranan yani suç işleyen kişiler işlemiş oldukları suçtan dolayı adil olarak yargılanarak cezalandırılmaktadır. Ülkemizde 26.09.2004 tarihinde kabul edilerek 12.10.2004 tarihinde resmi gazetede 25611 numara ile yayımlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun maddeleri incelendiğinde özel dedektif tutmak suçtur yani özel dedektif tutmak yasla değildir diye bir kanun maddesi bulunmamaktadır. Ancak özel dedektifler mesleklerini icra ederlerken her meslekte olması muhtemel olan bir suçu işleyebilirler. Burada önemli olan husus özel dedektif tutmanın yasal olup olmaması ile özel dedektifin araştırma hizmeti verirken suç işleyip işlemediği ne bakılmalıdır.   

Anayasal Hakların Kullanılması

Ülkemizde yaklaşık 25 yıldır özel dedektiflik mesleği uygulanmasına karşın devlet tarafından özel dedektiflik mesleği ile ilgili düzenlenen henüz bir yasal düzenleme yoktur. Ancak bu durum özel dedektiflik mesleğinin uygulanmasında herhangi bir yasal sorun teşkil etmemektedir. Anayasamız incelendiğinde devletin vatandaşlarına karşı çalışma ve sözleşme hürriyeti ile Çalışma ile ilgili hükümler başlıkları altında yer alan 48. Ve 49 maddeleri vatandaşlarımızın dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahip oldukları ve çalışmayı desteklemek görevleri olduğunu açıkça belirtmiştir.

IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti

Madde 48 – Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.

V. Çalışma ile ilgili hükümler A. Çalışma hakkı ve ödevi

Madde 49 – Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. (Değişik fıkra: 3.10.2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Anayasamızın bu maddeleri vatandaşlara tanınan çalışma ve sözleşme hürriyeti ile Çalışma ile ilgili haklar vatandaşın suç işleme özgürlüğüne sahip oldukları anlamına gelmemektedir. Bir mesleği icra eden her hangi bir kişi görevini icra ettiği sırada yasalara aykırı hareket ederek suç işlerse işlemiş olduğu suçtan sorumludur. Burada suçu işleyen kişi bir özel dedektifin olma ihtimaline karşı bu suçu işleyen kişi bir devlet memuru da olabilir. Burada önemli olan hangi meslek icra edilirse edilsin icra edilen mesleğin hukuka uygun yasalar çerçevesinde icra edilmesi gerekmektedir.   

Özel Dedektifin Hukuki Sorumluluğu

Özel dedektif tutarak özel dedektiften hizmet satın almak her vatandaşın anayasal hakkıdır. Ancak tutulan özel dedektif mesleğini icra ederken ülkemizde yürürlükte olan kanunlarımıza riayet ederek özel dedektiflik mesleğini hukuka uygun olarak icra etmesi gerekmektedir. Bir özel dedektifin müşterilerine yasalar çerçevesinde araştırma hizmeti verdiği sürece özel dedektif tutmanın hukuken hiçbir engeli ve sakıncası bulunmamaktadır. Özel dedektif tutmak ile ilgili ülkemizde yaşayan insanlar arasında çok yaygın olarak özel dedektif tutmanın suç olduğu, özel dedektif tutmanın yasal olmadığı ve özel dedektif tutmanın yasak olduğu gibi birçok söylem vardır. Ancak bu söylemlerin hiç birisi doğru değildir. Ülkemizde uygulanan yasaklar kamu barışını ve düzenini, adaleti, huzuru ve sükûneti sağlamak için kanun koyucu tarafından ceza kanunu olarak hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oylanarak uygun görülmesi halinde Cumhurbaşkanlığı makamına gönderilir. Düzenlenen kanun tasarısı Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun görülmesi halinde onaylanarak resmi gazetede yayımlandıktan sonra kanunlaşır. Ülkemizde uygulanan kanun sisteminde vatandaşlar için yasaklanan eylemler Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanarak her bir ceza eylemi ayrı ayrı belirtilmiştir. Tanımlanan bu yasaklar içerisinde Özel Dedektif tutmanın yasak olduğu yönünde her hangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle ülkemizde uygulanması suç olarak tanımlanmayan Özel Dedektiflik mesleği uygulanmaktadır. Özel dedektif tutmanın hukuken hiçbir sakıncası bulunmamakla birlikte özel Dedektif tutmak son derece yasaldır

Özel Dedektiflerin Elde Ettiği Deliller

Özel dedektiflik mesleği popülaritesini dünyada ve ülkemizde arttırdığı için özel dedektiflik sektörü hızla büyüyerek itibar kazanmaktadır. Ülkemizde bu bağlamda özel dedektiflerin yapmış olduğu araştırma hizmetlerinden elde edilen delilleri Sayın Mahkemeler delil olarak kabul etmektedirler. Ayrıca Sayın Mahkemelerin Sayın hâkimleri bazı durumlarda özel dedektifleri mahkemelere davet ederek yargılamaya konu olan ve yargılama konusu ile alakalı kendilerinin müşterilerine vermiş olduğu hizmet ile ilgili özel dedektiflerin tanık sıfatıyla beyanlarını almaktadırlar. Ülkemizde henüz dedektiflik mesleğinin uygulamada düzenlenmiş bir kanunu bulunmamaktadır. Ancak 1990lı yılların başından bu yana ülkemizde özel dedektiflik mesleği uygulanmaktadır. Özel dedektifler sahada araştırmalarını yaparken kanunlara riayet ederek hukuka uygun olarak delil elde ettikleri sürece  ÖZEL DEDEKTİF TUTMAK YASALDIR.

Bütün bu hususlar içerisinde Dünyanın ilk özel dedektiflik bürosu olan İzmir Dedektiflik Anonim Şirketinden dedektiflik hizmeti satın almak isteyen müşterilerimiz 444 7 635 nolu danışma hattımızdan bizlere ulaşabilirler.

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Ziyaretçi Yorumları
 1. 16-07-2021 Cevapla
  Müjgan tarafından yazıldı.

  Merhaba, ben 3 senelik evliyim, eşimin beni bir kadınla aldattığını düşündüm cünkü ne zaman işten çıksa erken gelen adam 3 aydır çeşitli bahanelerle eve geç geliyordu. Bununla ilgili olarak eşimi takip ettirmek icin farklı sitelerden numaraları arayıp bilgi aldım. Boşanma davasında kullanacak delillere ihtiyacım var fakat bu delillerin yasallık boyutu hakkında kesin bir bilgi almam lazım cünkü eşim benim şüphelendiğimi anladı ve beni takip ettirmene gerek yok öyle bi şey yok diyip zaten ettirsen bile bu bi suça girer sen kötü olursun bulaşma böyle işlere sen kafanda kuruyosun dedi. Eş takibi konusunda ne gibi delillere sahip olabiliriz yanıtlarsanız sevinirim teşekkürler

  1. 20-07-2021 Cevapla
   Özel Dedektif Bilal KARTAL tarafından yazıldı.

   Merhaba ben Özel Dedektif Bilal KARTAL. Öncelikle geçmiş olsun. Özel Dedektiflik mesleğini ben Türkiye'de ilk olarak 1994 yılında uygulamaya başladım. Ülkemizde Özel Dedektiflik mesleğine özgü yürürlükte mevcut bir kanun olmaması nedeniyle bazı hukukçular yoruma dayalı Özel Dedektiflik mesleğinin icrası ve bu mesleğin icrasından elde edilen delillerin hukuka aykırı olduğunu beyan etmektedirler. Özel Dedektiflerden hizmet satın almak suç değildir. Çünkü ülkemizde ceza hukukunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nda Özel Dedektif tutmak ya da Özel Dedektiflik Şirketlerinden hizmet satın almak suçtur şeklinde düzenlenen herhangi bir madde bulunmamaktadır. Bu nedenle Özel Dedektif tutmak ya da Özel Dedektiflik Şirketlerinden hizmet satın almak suç değildir. Ancak bazı mesleklerde olduğu gibi Özel Dedektiflik mesleğinde de bu mesleği icra ederken suç işlemek mümkündür. Örneğin Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi özel hayatın gizliliğine ihlal suçunu düzenlemiştir. Bu kanun maddesine göre insanların özel hayatını gizliliğini ihlal eden kişi ya da kişiler cezalandırılmaktadır. Yani Özel Dedektiflik hizmeti veren kişi insanların özeline müdahale ederek delil elde ederse bu suçtur. Suç işleyerek hukuka aykırı olarak elde edilen deliller mahkemelerde delil olarak kabul edilmemektedir. Özel Dedektiflik Hizmeti verilirken suç işlenmediği takdirde elde edilen deliller Sayın Mahkemelerce kabul edilmektedir. Eş takibi hizmetinde elde edilen kamuya açık alanlarda çekilmiş video kamera kayıtları, fotoğraflar, otel kayıtları, hastane kayıtları delil olarak Sayın Mahkemelerce kabul edilmektedir.

  2. 23-01-2021 Cevapla
   Kadir tarafından yazıldı.

   Selam ben İzmirden Kadir. Eşimin beni aldattığı yönünde şüphelerim var bu durum her geçen gün beni yiyip bitiriyor. Eşimin beni aldatıp aldatmadığını öğrenmek için özel dedektif tutmaya karar verdim. Bir avukata özel dedektif  tutmanın yasal olup olmadığını sordum. Avukat bana özel dedektiflik mesleğinin kanunu olmadığını bu nedenle özel dedektif tutmanın suç olduğunu söyledi. Ben bu durumu sohbet esnasında bir arkadaşımla tartıştım. Arkadasımın bir yakını sizden eş takibi hizmeti satın almış. Sizin araştırma neticesinde elde ederek kendiisne vermiş olduğu delilleri açmış olduğu çekişmeli boşanma davasına sunarak boşanma davasını kazanmış. Ben bu konuyu arkadaşımın tanıdığı olan kişinin avukatına sormak istedim. Telefon numarasını alarak avukat hanımı aradım. Avukat hanım bana yaşananların doğru oldugunu İzmir dedektfilik hizmelterinden müvekkili adına hizmet satın aldıklarını ve özel dedektiflerin elde ettiği delilleri açmış oldukları çekişmeli boşanma davasına  sunarak boşanma davasını kazandıklarını bana söyledi. Ben kafayı yemek üzereyim. Özel dedektif tutmak yasal mı değil mi lütfen bu konuda bana yardımcı olur musunuz?

   1. 25-01-2021 Cevapla
    Özel Dedektif Bilal KARTAL tarafından yazıldı.

    Selam. Kadir bey öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Ülkemizde özel dedektif tutmak suç değil. Ülkemizde suç olan her şey 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilmiştir. Bu kanun incelendiğinde içeriğinde özel dedektif tutmanın suç olduğunu belirten hiçbir kanun maddesi bulunmamaktadır. Ülkemizde yapılan gerek ceza gerekse hukuk davalarında mahkemelere sunulan delillerin hukuka uygun elde edilmiş olma şartı vardır. Hukuka aykırı yani suç işleyerek elde edilen deliller mahkemelerin sayın hakimlerince delil olarak kabul edilmez. Bu nedenle delillerin Mahkemelerde kullanılabilmesi için elde edilen delillerin hukuka uygun yasal çerçevelerde elde edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle özel dedektiflik mesleğini icra eden kişiler yapmış oldukları araştırmalar esnasında toplanan delillerin tamamını hukuka uygun olarak toplaması gerekmektedir. Bir özel dedektif mesleğini icra ederken insanların örneğin özel hayatlarının gizliliğine ihlal ederek delil toplarsa toplanan bu delillerin tamamı ceza ve hukuk davalarında delil olarak kullanılamaz. Biz 29 yıldır özel dedektiflik mesleğini icra etmekteyiz. Bugüne kadar topladığımız deliller binlerce Aile Mahkemesinde delil olarak değerlendirilerek hüküm kuruldu. mahkemelerce kurulan hükümler istinaf ve Yargıtay'ın ilgili hukuk dairelerince onandı. Ben ve arkadaşlarım özel dedektif sıfatı ile bugüne kadar yüzlerce aile mahkemesinde tanık sıfatı ile beyanlarımız alındı. Alınan beyanlarımız yargılamaya konulan dosyaların gerekçeli kararlarında açıkça belirtildi.

    Özel dedektiflik mesleğinin ülkemizde yasal düzenlemesi yani kanunu olmadığı doğrudur. Ancak bu mesleğin icra edilebilmesi için yürürlükte var olan Türk Ceza Kanunu , İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere birçok kanun ülkemizde özel dedektiflik mesleğinin yapılmasını desteklemektedir. Anayasamızın Çalışma ve sözleşme hürriyeti başlığı altında 48. ve 49. Maddeleri düzenlenmiştir. Bu kanun maddelerine göre devlet Herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahip olduğunu. Özel teşebbüsler kurmanın serbest olduğunu Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alacağını açıkça belirtmiştir.

    Yine Anayasamızın 49. Maddesi Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır şeklinde düzenlenmiştir.

    Anayasamızın Suç ve cezalara ilişkin esaslar başlığı altında 38. Maddesi Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. Şeklinde düzenlenmiştir. Bu nedenle ülkemizde özel dedektiflik mesleğini icra etmek Anayasamızın ilgili maddelerine göre de suç olarak tanımlanmamaktadır. Birçok gelişmiş dünya ülkesinde örneğin Almanya da özel dedektiflik mesleğinin kanunu bulunmamaktadır. Ancak Almanyada da özel dedektiflik mesleği ülkede uygulanan mevcut kanunlar ışığında uygulanmaktadır. Netice olarak uygulanan özel dedektiflik mesleğinin yasal düzenlemesi yani kanununun olmaması ülkemizde uygulanmayacağı söylenemez. Ülkemizde özel dedektiflik mesleği hukuki çerçevede yasaları saygılı bir şekilde kurallara uyarak yapıldığında yasaldır. 

    Suç ve cezalara ilişkin esaslar

    Madde 38 – Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.

    IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti

    Madde 48 – Herkes,dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. V. Çalışma ile ilgili hükümler A.

    Çalışma hakkı ve ödevi

    Madde 49 – Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. (Değişik: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. (Mülga: 3/10/2001-4709/19 md.)


   Yorum Yapabilirsiniz

   Önemli Uyarı

   dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.   

   Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

   iz ajans
   WHATSAPP
   ile iletişime geç