Özel Dedektif Seçimi Hakkında Çok Önemli Uyarı

Sayın misafirlerimiz, biz yaklaşık 30 yıllık tecrübemizle İZMİR DEDEKTİFLİK A.Ş. ünvanlı şirketimiz bünyesinde yasalara uygun güvenilir araştırma hizmeti veriyoruz. Sizler özel dedektiflik hizmeti satın almak isterken dolandırılarak maddi hatta tutuklanıp hapise kapatılarak manevi zarara uğrayabilirsiniz. Maddi ve mavevi zarara uğramamak için özel dedektif seçimine çok dikkat etmelisiniz. Özel dedektiflik hizmeti verdiğini iddia eden aslında hiçbir vasfı olmayan bazı kişi ve kişiler kendilerini özel dedektif olarak tanıtmaktadırlar. Art niyetli bu insanlar otel konaklama kaydı, telefon arama aranma dökümleri, mesaj kayıtları, whatsapp mesaj içerikleri, adli sicil kaydı, sabıka kaydı, gizli kamera ve ses kaydı,  DNA testi ve benzeri hizmetleri verdiklerini iddia ederek çok özel sorunlarına çare arayan insanları kandırarak dolandırmaktadırlar. Yukarıda belirtilen hususların tamamı özel dedektiflik şirketleri tarafından hukuka uygun ulaşılabilir hususlar değildir. Yukarıda belirtilen tüm bilgi, belge ve materyaller ilgili kurumlardan sadece mahkeme kararı ile getirtilebilir. Bunun dışında elde edilen belge, bilgi ve materyallerin tamamı hukuka aykırı olarak suç işlemek sureti ile elde edileceğinden dolayı elde edilen deliller mahkemelerde delil olarak kabul edilmemektedir. Mahkemeler ve ilgili devlet kurumları hukuka aykırı elde edilen hiçbir belge ve bilgiyi delil olarak kabul etmemektedir.  Ayrıca bu tür belge ve bilgileri özel dedektiflik şirketinden talep etmek suç teşkil etmektedir. Sizler çok özel sorununuza çare ararken hiçbir vasfı olmayan, kendisini özel dedektif olarak tanıtan kişilerin yapmış oldukları hukuka aykırı iş ve işlemler neticesinde suç işlemeye azmettirmekten yargılanarak hapis cezası ile cezalandırılırsınız. Bu nedenle maddi ve manevi zararlarla karşılaşmamak için kendilerini özel dedektif olarak tanıtan kişi ve kişilerden gerek özel dedektiflik hizmeti satın alımak gerekse yukarıda belirtilen hususlarda taleptlerde bulunmayın. Bu tür kişi ve kişilere hiçbir ödeme yapmayın. Resmi kurulan hiçbir özel dedektiflik şirketi yukarıda belirtilen hususlarda özel dedektiflik hizmeti vermemektedir. Şirketimizde yukarıda belirtilen ve benzeri hiçbir hususta hizmet vermemektedir. Lütfen şirketimizden yukarıda açıklaması yapılan hususlarda hizmet talep etmeyin.

Özel dedektiflik hizmeti satın almak isteyen kişiler özel dedektiflik şirketinin sabit bir adresi, sabit telefon numarası, vergi levhasının  ilgili belediyeden alınma iş yeri açma ve çalışma ruhsatı,ticaret sicil kaydı, oda sicil kayıt belgesi ticaret sicil tastiknamesi, resmi gazete, imza sirküleri, İSO 9001 hizmet kalite belgesi ve diğer resmi belgelerinin bulunmasına dikkat etmelidir.Yine özel dedektiflik satın almak isteyen kişiler özel dedektiflik şirketinin yetkileriyle özel dedektiflik şirketinin merkezinde yüzyüze görüşme yaptıktan sonra anlaşma sağlanması halinde iş ve gizlilik sözleşmesi imzaladıktan sonra yapılacak olan araştırma hizmetine ilişkin bilgileri özel dedektifle sonrasında resmi kanallar vasıtasıyla (banka finans kuruluşları) vasıtasıyla ödemeyi dekont karşılığında yapmalıdırlar özel dedektiflik seçiminde bu hususlara dikkat etmeyen kişiler çok özel soruna çare ararken dolandırılır maddi ve manevi kayıplarla karşılaşırlar. 

Hukuka aykırı elde edilen delillerin mahkemelerde ve resmi kurumlarda kullanılamayacağı Anayasanın 38. Maddesinde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 217 ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 187. Maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Bu kanun maddelerini sizlerle aşağıda paylaşıyoruz. 

Anayasa

Suç ve cezalara ilişkin esaslar

MADDE 38- (Ek fıkra: 3/10/2001-4709/15 md.) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 217

Delilleri Takdir Yetkisi

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 187

(2) Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanı ispatında dikkate alınamaz.

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç