Dilekçe Örnekleri

İtirazın Kaldırılması ve İflas İstemi Dilekçesi

İtirazın Kaldırılması ve İflas İstemi Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
(Ticaret Mahkemesi Sıfatı İle)
İZMİR

DAVACI                            :     Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ                             :     Avukat Adı ve Soyadı

                                                 Adres

DAVALI                            :      Adı ve Soyadı

                                                 Adres

DAVA KONUSU               :     İtirazın kaldırılması ve iflâs istemi

AÇIKLAMALAR               :

1- Müvekkilim ile davalı arasında yapılan alım satım sözleşmesi gereğince, davalının müvekkilimden satın aldığı malların bedelini kararlaştırılan tarihte ödememiştir. Davalıya borcunu ödemesi için yapılan uyarılara ise, kayıtsız kalmıştır.

2- Müvekkilim tarafından borcun tahsili amacı ile borçluya karşı iflâs yolu ile takibe başlamış İzmir 1. İcra ve İflas Müdürlüğünün Esas …/… Sayılı icra takip dosyası ile iflâs yolu ile takipte adi ödeme emri örnek 11 gönderilmiştir.

3- Borçlu kendisine gönderilen ödeme emrini almış 7 günlük yasal süresi içinde itiraz etmiştir. Bu itiraz haksızdır. Yapmış olduğumuz araştırmada borçlunun ekonomik durumunun iyi olmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu durumda tacir olan borçluya karşı müvekkilimin alacaklarını tahsil edebilmek için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                          :     Her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER         :     İİK. md. 156 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM           :   Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile, itirazın kaldırılmasına ve davalının iflâsına karar verilmesini, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Önemli Uyarı

dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç