Dilekçe Örnekleri

İhtiyati Tedbir Kararı İle Geminin Seferden Men Edilmesine Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi

İhtiyati Tedbir Kararı İle Geminin Seferden Men Edilmesine Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi

DENİZ İHTİSAS MAHKEMESİ’NE
  ……../İZMİR

İHTİYATİ TEDBİR

İSTEYEN                      : …Ltd. Şti.

                                          Adres

VEKİLİ                         :     Avukat Adı ve Soyadı

                                           Adres

KARŞI TARAF             :     … gemisi donatanı … izafeten işletmecisi/acentesi … Tanker işletmeciliği ve Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti.                                   

TEDBİR KONUSU       :  HUMK. 103. maddesi gereğince, müvekkilin 37.000 USD Doları alacağının teminatı olmak üzere … gemisinin ihtiyati tedbir yolu ile seferden menine karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR           :

1- Müvekkil petrol ticareti ile iştigal eden gemilere yağ ve yakıt tedarik eden bir şirkettir. Müvekkil şirket ile davalı arasında yağ ve yakıt alım satımı gerçekleşmiş, işbu kapsamda davalının…. Aral isimli tankere, ……..tarihinde Yenikapı’da 37.000 USD doları tutarında yakıt verilmiştir.

2- Müvekkil verilen yakıtı piyasada tedarikçi şirket Petrol Ofisinden bedelini ödeyerek temin etmiştir ve … isimli gemiye yüklemiştir (EK. 1 Petrol Ofisinden alınan yakıtın faturası ve ödeme dekontu) … isimli gemiye müvekkil tarafından teslime dildikten sonra, gemi kaptanından yakıtın teslim edildiğine dair mührünü havi aynı tarihli yakıt ve yağ teslim belgeleri alınmıştır. Yakıt alımları için davalı acentesi tarafından verilen imzalı ve tasdikli yakıt teyitleri Sayın Mahkemeye ibraz edilmiştir.

3- Gemiye verilen bu yakıt nedeniyle doğan alacak TTK. 1235/6 maddesi uyarınca müvekkile gemi alacaklısı ve kanuni rehin hakkı da vermektedir. Davalı şirket küresel ekonomik kriz sonucu ödeme güçlüğü içine girdiği gemilerinin tutuklandığı bu nedenle elindeki mevcut gemilerinde bayraklarını değiştirerek malvarlığını kaçırma girişimlerinde bulunduğu öğrenilmiştir. Bu şartlar karşısında, davalının maliki bulunduğu ve alacağın doğumuna neden olan yakıtın verildiği … isimli tankerin/geminin İstanbul’a geldiği öğrenildiğinde acilen Sayın Mahkemenize başvuru ile İHTİYADİ TEDBİR kararı talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                   :  İbraz edilen faturalar, iş bu faturalara ait yakıt teslim belgesi, yakıt sipariş ve onay yazısı ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER   : HUMK. 103 ve devamı, TTK. ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz edildiği üzere ihtiyati tedbir kararı alınmaması ve geminin Türkiye’den ayrılması halinde alacağın tahsilinin imkansızlaşacağı göz önüne alınarak açacağımız KANUNİ REHİN HAKKI TESİSİ VE ALACAK DAVASINA öncü olarak Sayın Mahkemenin takdir edeceği teminat karşılığında … IMO numaralı, Malta Bayraklı, … isimli geminin İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE SEFERDEN MEN’İNE, kararın gemi İstanbul boğazından uğraksız geçiş yapsa dahi infazına yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine, işin aciliyetine binaen talebimizin dosya üzerinden incelenerek karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

İhtiyati Tedbir İsteyen Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Önemli Uyarı

dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç