Dilekçe Örnekleri

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi Halinde İşten Ayrılma Nedeni İle Açılan Tazminat Dilekçesi

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi Halinde İşten Ayrılma Nedeni İle Açılan Tazminat Dilekçesi

İŞ MAHKEMESİ’NE
İZMİR

DAVACI      : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ        : Avukat Adı ve Soyadı, Adres

DAVALI       : … Şirketi, Adres

DAVA           : İşten ayrılma tazminatı

DAVA DEĞERİ  : … TL (Harca esas olmak üzere)

AÇIKLAMALAR  :

1- Müvekkilim ile davalı işveren arasında yapılan belirli süreli iş sözleşmesi gereğince müvekkilim, …/…/…-…/…/… tarihleri arasında geçerli olmak üzere “genel Müdür” olarak çalışmak üzere iki yıl süreli iş sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşme süresi dolmadan işveren tarafından şirketin yeniden yapılandırılması gerekçesi ile …/…/… tarihli fesih bildirimi ile müvekkilimin iş sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmiştir.

2- Oysa taraflar arasında yapılan sözleşmenin işten ayrılma tazminatını düzenleyen 9. maddesine göre, işveren bu sözleşmeyi ihbar önellerine uyarak dahi feshedecek olursa geri kalan süreye ait aylık ücretler tutarını defaten ödemek yükümlülüğü altındadır. Bu maddeye istinaden davalı işverene gönderilen İzmir 7. Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesine rağmen davalı işten ayrılma tazminatını ödemediğinden bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                   : Sözleşme, ihtarname, tanık beyanı ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER  : İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, fazlaya dair talep, dava ve sair haklarımız saklı kalmak kaydı ile, dava konusu alacağa mahsuben şimdilik … TL’nin hizmet akdinin feshi ile işten ayrılma tazminatı muaccel hale geldiğinden fesih tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Önemli Uyarı

dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi 444 7 635 Tüm Hakları Saklıdır.

iz ajans
WHATSAPP
ile iletişime geç