İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş.7 Gün 24 Saat Ücretsiz Danışma Hattı
İzmir Dedektiflik A.Ş. Değerlerinizi Korur
ÖNEMLİ UYARI

Dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

MAHKEMEDE ALDATMANIN ISPATI

MAHKEMEDE ALDATMANIN ISPATI

Mahkemede aldatma nasıl ispatlanır

Sayın misafirlerimiz insanlar eşleri tarafından aldatıldıklarında tarifsiz acılar çekerek eşlerinden boşanma kararı alırlar. Ancak evlenmenin çok kolay olduğu ülkemizde boşanmak hiçte kolay olmuyor. Bunun sebebi evlilik kurulduktan sonra insanların maddi ve manevi birikimleri olmakta ve bu birikimlerin paylaşılmasında büyük sorunlar yaşanmakta. İnsanlar eşleri ile birlikte ortak bir yaşam sürerken paranın, malın ve mülkün hiç önemi yokken boşanma kararı alındıktan sonra taraflar para, mal ve mülk peşine düşüyorlar. Bu husustan çok daha da önemli olan bir konuda evlilik birliği içerisinde dünyaya gelen çocuklardır. Boşanma karı alındıktan sonra taraflar çocukların velayeti konusundan aralarında anlaşmazlık olmakta ve bu anlaşmazlıkların başında gelmektedir. Hal böyle olunca boşanma konusunda anlaşmaya varamayan eşler birbirlerine karşı çekişmeli boşanma davası açmaktalar.

Ülkemizde uygulanan hukuk sisteminde dava açan kişilerin dava konusunda iddia ettiği hususları ispatlamakla mükelleftir. Bu durum boşanma davaları içinde geçerlidir. Bir kişi eşine karşı boşanma davası açtığında boşanma sebebi olarak belirttiği boşanma nedenini elle tutulur gözle görülür delillerle ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde davasında haklı olsa bile boşanma nedenini delillerle ispatlayamadığı için açmış olduğu boşanma davası iptal olur ve eşine karşı aynı gerekçeyi ileri sunarak 3 sene içerisinde yeni bir boşanma davası açamaz.

Ülkemizde son yıllarda boşanmalar üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde boşanma sebepleri içerisinde aldatma eyleminin birinci sırada olduğunu görüyoruz. Aile hukukumuzu düzenleyen 4721 sayılı Türk medeni Kanununda 6 adat boşanma sebebi vardır. Bunların hepsi veya her biri ayrı ayrı boşanma nedeni gösterilerek eşe karşı boşanma davası açılabilir. Ancak eşe karşı açılacak olan boşanma davasında ileri sürülen boşanma sebepleri yasalara uygun bir şekilde elde edilmiş gözle görülür elle tutulur delillerle ispatlanması gerekmektedir.

Eşlerden birisi aldatma (zina) eylemini ileri sürerek eşine karşı boşanma davası açtığından ileri sürdüğü sebebi ispatlamalıdır. Türk toplumda yer alan örf ve adetlere göre aldatma eylemi sevilmez ve istenmez. Toplumumuzda eşini aldatan kişilere her zaman tepkiyle yaklaşılır. Aldatma eylemi açığa çıktığında aldatılan eşlerin büyük bir kısmı da boşanma kararı alarak eşlerinden ayrılmaktadır. Hal böyle olunca eşlerini aldatan kişiler aldatma eylemlerini gizli bir şekilde kapalı kapılar ardında veya gözlerde uzak yerlerde gerçekleştirirler. Bu nedenle aldatma eyleminin ispatlanması oldukça zor hatta bazı durumlarda imkânsızdır.

 Boşanma kararı

Ülkemizde son yıllarda eşlerin boşanma kararı alması ve boşanma davası açması oranları oldukça yükselmiştir. Açılan boşanma davalarında boşanma sebebi olarak ta aldatma eylemi birinci sıraya yükselmiştir. İnsanlar şu veya bu sebebi gerekçe göstererek eşlerini aldatmaktadırlar. Aldatma eylemi çok rağbet gören büyük çoğunluk tarafından sevilen bir yaşam tarzı haline gelmiştir. Bu nedenle eşleri tarafından aldatılan insanlar eşlerinin aldatma eylemlerine tahammül edemeyerek insanlık onurlarını, gururlarını şeref ve haysiyetlerini düşünerek eşlerinden boşanma kararı alıyorlar.  Birçok insan eşlerinden boşandığında hayatta yalnız kalma ekonomik özgürlüğünü kaybetme ve en önemlisi varsa çocuklarını anne veya babasız büyütme zorluklarını ve mücadelesini göze alarak eşlerinden boşanma kararı almaktadırlar. Ancak ülkemizde yaşayan ve eşlerinden boşanma kararı alan insanların büyük bir çoğunluğu almış oldukları boşanma kararını gerçekleştirmenin ne kadar zor olacağından habersiz oluyorlar. Ülkemizde yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu hemen hemen her konuda olduğu gibi anayasamız insanların sahibi oldukları anayasal hakları ülkemizde yürürlükte olan hukuk ve ceza kanunlarımız hakkında da birçok insan çok az bilgiye sahiptir. Çok az bildiğimiz kanunlarımızı ihtiyacımız olduğunda öğrenmeye çalışarak adil yargılama peşinde koşturuyoruz. İnsanlar hayatlarında hukuki bir sürece girdiklerinde hemen çevrelerinde avukat eş dost ve akrabalardan yardım alarak araştırma yapmaya başlarlar.

Aldatma (zina) eylemi ülkemizde aile içi hukukumuzu düzenleyen 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Zina başlığının altında 161. Maddesinde şöyle açıklanmıştır.

“Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”

Yukarıda yer alan maddede eşi tarafından aldatılan eşin eşine karlı boşanma davası açmaya hakkı olduğu belirtilmiştir. Ancak eşine karşı çekişmeli boşanma davası açacak olan eşin boşanma davası açma kararını aldıktan sonra kendisini bekleyen ve aşılması gereken en büyük zorluk boşanma (zina) boşanma nedeni olarak gösterilen aldatmayı boşanma davasının görüleceği mahkemede ispat etmesi zorluğudur.

Aldatmanın ispat zorluğu

Aldatma eyleminin açığa çıkması çok kolaydır. Çünkü aldatan eşin aldatma eylemini gerçekleştiği sürece evde işyerinde ve çevresinde belirgin davranış bozukluğu yaşamaktadırlar. Eşini aldatan kişilerin davranış bozuklukları aldatılan eşler tarafından fark edilerek bu husus ile ilgili araştırmalar yaparak aldatıldıklarını anlarlar. Ancak aldatmanın anlanması yetersizdir. Boşanma davasının görüleceği mahkemenin hâkimi aldatmanın ispatını delillerle yapılmasını isteyecektir. Bu nedenle aldatma eyleminin anlaşılması çok kolay elle tutulur gözle görülür delillerle ispatlanması da çok zordur. Eşlerini aldatan insanlar doğaları ve içinde bulundukları hal gereği aldatma gerçekleştirdikleri aldatma eylemlerini eşlerinden ve çevrelerinden her zaman saklama ve gizleme ihtiyacı hissederler. Bu nedenle genel ahlakımıza ve hukuka aykırı eylem olarak kabul edilen aldatma (zina) eyleminin ispatlanmasını bir hayli zorlaştırmaktadır.

Aldatma eyleminde tanıklık

Günümüzde insanlar eşlerine karşı aldatma nedeni ile çekişmeli boşanma davası açtıklarında ellerinde var olan aldatma delillerini tanıklarla desteklemek isterler. Bu nedenle eşlerinin aldatmalarını ispatlayabilmek için boşanmanın görüldüğü dosyaya tanık bildirirler. Mahkeme çıkan tanıkların genelde büyük çoğunluğu aldatma eylemi hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadıkları halde tanıklık yaparak sevip değer verdikleri yakınları, dostları ve arkadaşlarına destek ve yardımcı olmak için tanıklık yaparlar.

Aldatma gözlerden uzak ve gizli gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu nedenle herkes tarafından bilinmesi ve görülmesi mümkün değildir. Bu nedenle boşanma davalarını yöneten sayın hâkimlerimiz dinlemiş olduğu tanıkların beyanlarına değer verir onları dinlerler ancak beyanların gerçek dışı olduğunu anladıklarında tanıkların beyanlarına itibar etmezler. Eşlerinin aldatma eyleminden emin olan ancak eşlerinin aldatma eylemini delillerle ispatlayamayan kişilerde eşlerinin kendilerini aldattığı yönünde boşanma davasının görüleceği mahkemeye arkadaş eş ve dostlarına yalancı tanıklık yaptırma yoluna giderler. Ancak mahkemelerin yılların tecrübeli Sayın hâkimleri yalancı tanıklık yapan bu kişilerin gerek konuyu anlatım şekilleri, gerek ses tonları, gerekse hal ve hareketlerinden ya da tanığın bir iki cümlesinden kendilerinin yalancı tanık olduklarını anlayarak onların ifadelerine ve beyanlarına itibar etmezler.

Mahkemelerin Sayın hâkimleri aldatma (zina) eyleminin insanlar arasında gizli yaşandığını ve böyle bir eyleme her insanın kolay kolay tanık olamayacaklarını çok iyi bilirler. Aldatma eylemine doğrudan tanık olmayan ancak kulaktan duyma bilgilerle yarım yamalak tanıklık yapmaya çalışan bu kişiler hâkimlerin huzurunda kimileri rezil olmakta kimileri de çok komik duruma düşmektedirler. Mahkeme huzurunda aldatmanın ispatı için tanık dinletimi yan deliller arasında yer almaktadır. Buda tanığın yaşanan aldatma eylemi hakkında gerçekten bilgi sahibi olmasına bağlıdır. Örneğin bir tanık hakkında tanıklık yaptığı kişiyi sevgilisi ile bir restoranda samimi bir şekilde yemek yerken gördüğünü beyan ediyorsa tanık kendisinin o zaman diliminde orada bulunduğunu ispat etmek zorundadır. Aksi takdirde tanığın beyanlarına sayın mahkemenin hâkimince itibar edilmez. Bu nedenle boşanma davalarında beyanlarına itibar edilen tanıkların sayıları oldukça azdır.

Aldatmayı ispatlayacak deliller

Ülkemizde uygulanan kanunların tamamında gelişmiş Dünya ülkelerinde olduğu gibi Sayın mahkemelerde yargılamaya konu olan davalara hukuka ve yasalara uygun temin edilmiş deliller kabul edilmekte ve bu deliller ışığında kanunlara uygun kararlar verilmektedir. Ancak Sayın Mahkemelerin hâkimleri aldatma eyleminin var olduğundan söz edebilmeleri için dosyaya sunulan delillerin tamamı hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olan elle tutulur gözle görülür delillerden olması gerekmektedir. Eşinizin aldatma eylemini Sayın mahkemenin huzurunda ispatlayabilecek hukuka uygun olarak temin edilen delillerin bazıları şöyledir;

Eşin sevgilisi ile kafe, park, disko, sinema, havuz, restoran, plaj, deniz kenarı, orman, bar gibi mekân ve yerlerde çekilen fotoğraf ve video kamera kayıtları. Eşin sevgilisi ile internet ortamında sosyal haberleşme uygulamalarında ve web sitelerinde yaptığı aşk içerikli duygusal yazışma kayıtları. Mahkemelerin vermiş olduğu her türlü karar, cep telefonu ve SMS mesajlarının dökümleri, eşin karşı cins ile çocuk yapması, otel kamera kayıtları, her türlü eğlence mekânında hukuka uygun elde edilmiş eş ve sevgilisinin samimi fiziki temaslarının olduğunu gösteren görüntülerin yer aldığı fotoğraf ve video kayıt çekimleri. Eşin sevgilisi ile yaşadığı cinsle ilişkiden bulaşan kalıtımsal veya tedavisinin zor ve meşakkatli olan bulaşıcı cinsel hastalığa yakalanarak tedavi görmesi. Aldatan eşin kendi el yazısı ile karşı cinse yazdığı aşk mektupları, eşin kendi hatıra defterinde kendi el yazısı ile yazdığı aşkı anlatan kelimeler, Eşin sevgilisi ile otelin aynı odasında birlikte kaldıklarını ispatlayan resmi otel kayıtları ve otel faturası olarak sıralayabiliriz.

Boşanma davasının görüldüğü Sayın mahkemelerin hâkimleri yukarıda belirtilen delillerin hukuka uygun elde edilmesi halinde tamamını yargılama dosyasına kabul etmektedirler.  Sayın mahkemelerin hâkimleri dosyaya sunulan delillerin öncelikle hukuka uygun edilmesine bakar. Elle tutulur göz ile görülür bir delil hukuka uygun elde edilmiş ise sayın mahkemece bu delilin önemi çok büyüktür. Bu nedenle eşinizin sizi aldatmasını ispatlayacak delillerin elde ediliş biçimi çok önem taşımaktadır. Yukarıda açıklaması yapılan delillerin temin edilmesi oldukça zordur. Oldukça zor elde edilen bu deliller çok kıymetli delillerdir. Bu nedenle eşinizin sizi aldatmasını ispat edebileceğiniz bu tür delillere büyük sabır ve gizlilik içerisinde elde etmeniz gerekmektedir. Eşiniz sizin araştırma yaparak veya yaptırarak aldatma eylemini delillendirmeye çalıştığınızı anlar veya öğrenirse çeşitli önlemler almasına neden olursunuz. Bu nedenle ispatlanması çok zor hatta imkânsız olan eşinizin aldatma delillerini elde etme çalışmalarınızı çok dikkatli ve gizli yapmalısınız.

Delillerin zaman aşımı süresi

Yukarıda belirtilen delillerin belirli zaman aşımı süreleri vardır. Eşe karşı aldatma eylemi ileri sürülerek boşanma davası açmaya hakkı olan eş aldatma olayını öğrenmesinde başlayarak altı ay içinde eşine karşı boşanma davası açması gerekmektedir. Ayrıca her durumda aldatma eylemi üzerinden beş yıl geçmesi halinde aldatılan eşin eşine karşı boşanma davası açma hakkı düşmektedir. Ayrıca aldatılan eş kendisini aldatan eşini aldatma eyleminden ötürü affederse eşine karşı boşanma davası açma hakkı ortadan kalkmaktadır. Boşanma davası açma hakkı ortadan kalkan eşin elinde var olan delillerin tamamı yok sayılmaktadır. Eşini aldatan kişi aynı veya başka bir bayan ile eşini aldatması halinde aldatılan eşin aldatmayı delillerle ispatlaması halinde eşine karşı tekrar boşanma davası açma hakkını elde eder. Bu durum içinde yukarıdaki zaman aşımı ve affetme hususları aynen geçerli olur.

Hukuka aykırı elde edilen deliller

Eşinizi ve sevgilisini herhangi bir evin bölümünde, otel odasında, veya başkalarının girmesine izin verilmeyen kapalı bir mekanda başkaları tarafından kesinlikle görülmesi mümkün olmayan yerlerde eşinizden ve sevgilisinden izin almadan fotoğraf makinası ile resimlerinin çekilmesi, video kamerası ile kayda alınmaları,

Eşinin kendi kullanmış olduğu cep telefonuna eşinden izin almadan gizlice veya alenen casus telefon programı yükletmesi veya yüklemesi.

Bir eş eşinden habersiz eşinin bulunduğu açık veya kapalı ortama ses kayıt cihazı yerleştirerek ses kaydı elde etmesi.

Eşinizin özel veya iş için kullandığı ev işyeri sabit telefonuna dinleme ve ses kayıt cihazı bağlayarak yapılan telefon görüşmelerinin kayda alınması.

Eşin özel kullanmış olduğu bilgisayarına filtre veya casus program yükleyerek veya eşinizin bilgisayarını eşinizden izinsiz kullanarak yazışmaların kısmen veya tamamen kayıt alınması bilgisayar ekranından resim ve video çekimi yapılması.

Eşinizin e-mail twitter, Skype, facebook wechat, viber, whatsapp, line, ve benzeri uygulamalarının şifresini kırarak veya kırdırarak bilgileri kaydetme veya başkalarına kaydettirme.

Eşinizin cep telefonu dökümlerini, yurtdışına çıkış kayıtlarını, otel kayıtlarını kendinizin veya başkalarının yardımı ile ele geçirmeniz.

Eşinizin banka ve kredi kartı hesap dökümleri

Eşinizin araç ve tapu kayıtları

Yukarıda belirtilen ve benzer eylemleri izinsiz olarak gerçekleştirmeniz veya başka şahıslara yaptırmak için talimat,  emir vermeniz, ricada bulunmanız veya bu yönde parası ile hizmet almanız hukuka aykırılık nedenleridir ve kanunlar nezdinde suç olarak tanımlanır. Bu nedenlerle sizler eşinizin sizi aldattığını ispatlamak için yukarıdaki yollara müracaat ederseniz haklı olduğunuz halde haksız duruma düşerek hakkınızda eşiniz veya eşinizin sevgilisi tarafından şikâyet olması halinde işlemiş olduğunuz suçtan dolayı yargılanırsınız. Yargılanmanız sonucunda suçunuzun sabit görülmesi halinde kendiniz hizmet satın aldığınız kişiler ve suçun işlenmesinde emeği geçen yakınlarınız yargılanarak hapis cezası ile cezalandırılırsınız bu nedenlerle bu tür suç teşkil eden ve sonunda zarar göreceğiniz eylemlerden kaçınmanız sizlerin menfaatine olacaktır.

Hukuki haklarınız

Sizler eşinizin sizi aldattığını ispatlamak için öncelikle aldatma delillerini boşanma davasından önce hazır etmelisiniz. Aldatma delilleriniz hazır olduğunda 4721 sayılı Türk medeni kanunun 161. Aldatma (zina) Maddesi uyarınca eşinize karşı çekişmeli boşanma davası açmalısınız.

Açmış olduğunuz boşanma davasının delillerini sunma aşamasına gelindiğinde Sayın mahkemenin hâkiminden delil listenizde yukarıda belirtilen otel kayıtları, cep telefonu görüşme ve SMS kayıtları, cep telefonu HTS sinyalleri, yurtdışı çıkış kayıtları, otel ve eğlence mekânlarına ait olan kamera kayıtlarının, banka ve kredi kartı hesap dökümlerinin, araç ve tapu kayıtlarının, getirtilmesini talep edebilirsiniz. Sayın mahkemenin Hâkimi gerek gördüğü takdirde delillerinizi desteklemek maksadı ile sizin talep ettiğiniz delilleri müzekkere yazarak ilgili kurum ve kuruluşlardan getirterek dosyaya kaydeder.

Sayın Hâkimin dosyaya kaydettiği hukuka uygun elde edilen delillerin tamamına Yargıtay’ın ilgili daireleri aldatmanın ispatı için dosyaya sunulan hukuka uygun elde edilen bütün delillerin değerlendirmesini çok iyi son derece hakkaniyetli yapmaktadırlar. Sayın mahkemelerin hâkimleri yargılamalarda üzerinde önemle ve titizlikle durdukları en önemli konu dosyaya sunulan delillerin hukuka uygun elde edilen delillerden olmasına özen göstermektedirler. Kanunlarımız mahkeme Hâkimlerine yasalara uygun olması şartı ile delilleri değerlendirmede çok geniş takdir yetkisi vermiştir. Sizler aldatıldığınız yönünde ipuçlarına sahipseniz öncelikle elinizdeki ipuçlarından yola çıkarak eşinizin sizi aldattığını hukuka uygun delillerle ispatlamalısınız. Hukuka uygun elde edilerek açılan boşanma davalarının yargılama sonucunda aldatma ispatlanması durumunda haklı olan tarafın çok büyük avantajları olmaktadır. Bu nedenle hukuka uygun delillerle boşanma davanızı açmanız sizin ve sevdikleriniz için hayati önem taşımaktadır. Aldatmamanız ve aldatılmamanız dileklerimizle.

Özel Dedektif Bilal Kartal

ÖNEMLİ UYARI

Dedektif.com içeriğindeki tüm yazılar Bilal Kartal tarafından hazırlanmış olup, tüm fikri halk mülkiyeti kendisine aittir. İzinsiz olarak kısmen veya tamamen alınarak başka bir yerde kullanılması halinde her türlü gerekli yasal işlem başlatılacaktır.

08 Ağustos 2016
6.579 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU DOLANDIRILMAMAK İÇİN MUTLAKA SONUNA KADAR İZLEMENİZİ TAVSİYE EDİYORUZ.