İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş.7 Gün 24 Saat Ücretsiz Danışma Hattı
İzmir Dedektiflik A.Ş. Değerlerinizi Korur
ÖNEMLİ UYARI

Dedektif.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

ALDATMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

ALDATMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aldatma belirtileri nelerdir?

Sayın misafirlerimiz dünya üzerinde yaşayan insanların var olduğu ilk yıllardan günümüze aldatma eyleminin eşler arasında var olduğu yapılan arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkan mozaiklerin ve tarihi mağaraların duvarlarında çizilen aldatmayı anlatan resimlerden anlaşılmaktadır. Doğanın gereği insanlar toplum içinde yaşamaktadır. İnsanların yaşamsal bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar doğal, temel ve sosyal olmak üzere 3 ana gruba ayrılır. İnsanlar üreme ihtiyacı olan cinselliği genelde eşleri ile yaşarlar. Ancak hayatın getirmiş olduğu bazı zorluklar eşler arasındaki uyumsuzluk, anlaşmazlık, değişiklik arzusu, doyumsuzluk, azgınlık, huzursuzluk ve çeşitli görüş farklılıkları gibi nedenlerle eşlerin birbirlerini aldatmaktadırlar. Eşler genelde hayatlarını idame ettirebilmek için çalışmak zorundadırlar. Çalışan eşlerin büyük çoğunluğu günlerinin belirli zaman dilimlerini dışarıda geçirirler. Eşler genelde akşamları ve hafta sonları birlikte vakit geçirirler. Eşlerin evlilik birliği içerisinde belirli bir düzende yaşamları vardır bazı durumlarda bir eş diğer eşin sergilediği olağan dışı eylemler sayesinde eşinin yaşam standardı değiştiğini hissedebilir. Böyle durumlarda eşler birbirlerindeki köklü değişikliği fark ettiğinde bunun nedenini araştırmaya yönelirler. Dünya üzerinde devamlı araştırmalar yapılmakta yapılan bu araştırmaların bazıları da aldatma üzerine yapılan araştırmalardır. Dünya genelinde aldatma üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde iki tür aldatma olduğu açığa çıkmıştır. Yapılan bu araştırmalar neticesinde iki tür aldatma eylemini uzmanlar şöyle açıklamaktadır. 1. Tür aldatma cinsel aldatma 2. Tür aldatma duygusal aldatma olarak belirtilmiştir. Bilim adamları bu aldatma türlerini şöyle açıklıyor.

Aldatmada eyleminin açığa çıkması

Günümüzde çok sık görülen ve boşanma sebeplerinin büyük çoğunluğunu oluşturan aldatma eylemi her geçen gün can yakmaya devam etmektedir. Eşlerini cinsel olarak aldatan kişilerin aldatma eylemini yakalamak oldukça zor hatta imkânsızdır. Ancak eşlerini duygusal olarak aldatan kişilerin aldatma eylemlerini tespit ederek bu eylemi elle tutulur gözle görülür delillerle ispatlamak mümkündür. Aldatma eylemi gayri ahlaki bir davranış biçimidir. Toplumumuz gayri ahlaki bir davranış biçimi olan aldatma eylemini kabul etmeyerek onaylamamaktadır. Eşlerini duygusal olarak aldatan kişiler yaşadıkları aldatma eylemlerinin gayri ahlaki bir davranış biçimi olduğunu çok iyi bildikleri için toplumunda kabul görmeyen ve onaylanmayan aldatma eylemini her kez den saklama gizleme ihtiyacı hissederler.

Eşlerini duygusal olarak aldatan kişilerin neredeyse tamamı yazımızın en başında da bahsettiğimiz gibi yaşamlarının büyük bir kısmında belirgin davranış bozuklukları sergilerler. Duygusal olarak eşlerini aldatan kişiler gözleri adeta kör olmuştur. Bu insanların gözü sevgililerinden başka hiç kimseyi görmez. Eşi tarafından aldatıldığı şüphesine düşen kişiler eşlerinde ki belirgin değişiklikleri hissederek bu değişikliklerin nedenini merak ederler. Bir eşte bu yönde çeşitli merak etmeler başladığında merak ettiği konuları araştırdıkça ortaya çıkan sonuç maalesef aldatma yönünde ipuçları olmaktadır. Eşlerini duygusal olarak aldatan kişilerin gözleri adeta kör olduğu için ve sevgililerinin sözlerinden dışarı çıkmadıkları için hayatın olağan akışına aykırı çok fazla davranış içerisinde olmaları kendilerini çok çabuk ele vermektedir.

Kanunlarımızda ki Aldatma Hükümleri

Aile hukukumuzu düzenleyen 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 185. maddesinde kanun koyucu evli çiftlerin birbirlerine karşı olan sadakat yükümlülüğünü açıkça belirtmiştir. Bu hükme göre eşlerin birlikte yaşamaları, çocuklarının bakımını birlikte el birliği yapmalarını ve eşlerin birbirlerine karşı sadık kalmalarını zorunluluk haline getirmiştir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

MADDE 185

  1. Genel olarak

Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.

Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Medeni kanunumuzun 185. maddesi evli çiftlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğünü zorunluluk haline getirirken yine aile hukukumuzu düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 161. maddesi olan Aldatma (zina) maddesi de birinci dereceden boşanma sebebi olarak yerini boşanma sebepleri arasında ilk sırada almıştır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

MADDE 161

  1. Zina

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Kanunlarımızda aldatmanın tanımı iki ayrı maddede yukarıda özetlenmiştir. İnsanlar eşleri tarafından aldatıldıklarında bu durumu ispatlayarak öncelikle kadınlık onurları ve gururlarını kurtarmak daha sonra mümkün ise evliliklerini kurtarma yoluna gitmek, evliliklerinin kurtulmasının mümkün olmadığı durumlarda da eş kendisinin ve varsa çocuklarının hayat güvencelerini garanti altına alma yoluna gitmektedirler. Aldatma eylemi hukuka uygun elle tutulur gözle görülür yasal delillerle ispatlandığında mahkemeler bu delilleri kabul ederek bu deliller ışığında hüküm kurularak çocuk varsa çocukların velayetlerinin hangi tarafa verileceği, maddi manevi tazminat miktarları, nafaka miktarı ve tarafların boşanmasına karar vermektedir.

Aldatma belirtileri

Aldatma eylemi, geçmişten süregelen insanların atalarından genlerle ve yaşam biçimleriyle birlikte günümüze kadar ulaşan gayriahlaki bir davranış biçimidir. Aldatılmak ve aldatmak hemen hemen her insanın çok sık karşılaştığı bir durumdur. İnsanlar sevgililerini, eşlerini, arkadaşlarını, sözlülerini, nişanlılarını, partnerlerini çok severek kıskanırlar. Hayatları boyunca kendilerinin aldatılıp aldatılmadıklarını merak ederek yaşarlar. Karşılarına aldatma yönünde çeşitli şüpheler çıktığında da hemen karşılaştıkları durumu araştırma yönüne giderler. Aldatma eylemlerine genel olarak bakıldığında hepsi aynıymış gibi gözükse de kadınla erkeğin aldatma eylemlerinde bazı belirgin farklılıklar göstermektedir. Örneğin erkekler aldatma eylemlerini genelde ulu orta herkese anlatarak ve çevrelerine hava atarak anlatırlarken kadınlar doğaları gereği bu durumu oldukça iyi gizleme ihtiyacı hissederler. Erkekler sevgilileri ile her türlü mekâna gitmekten çekinmezken kadınlar genelde gizli kuytu ücra köşeleri tercih ederler. Bu ve benzeri farklılıklar aldatma araştırmasında çok önemli hususlardır bu hususlara dikkat edilerek araştırma yapıldığında en kısa sürede yapılan araştırmadan sonuç elde edilir.

ALDATAN ERKEK

Eşini karşı cins ile aldatan erkekler konuşmalarıyla, söylemleriyle, hal ve hareketleriyle, tepkileriyle eşlerini aldattığının sinyallerini çok kolay bir şekilde verirler. Akıllı ve iyi gözlemci olan eş anında bu değişimi fark ederek aldatıldığını hisseder. Eşlerini karşı cins ile aldatan erkeklerde değişim kolay fark edilir. Bir erkek sevgilisi ile yaşadığı aşkta aşkın en üst seviyelere çıkması halinde sevgilisi ile evlenme kararı alarak evlilik yolunda planlar yapmaya başlarlar. Bu tür erkekler artık eşlerini gözden çıkartmışlardır. Gözleri sevgililerinden başka hiç kimseyi görmez.

Eşlerini aldatan erkeklerin gayriahlaki davranış biçimi olan aldatma eylemlerini saklamaya gizlemeye çalışırken bazı davranış bozuklukları sergiledikleri uzmanlar tarafından da belirtilmektedir. Eşlerini aldatan erkeklerin sergilemiş olduğu davranış bozukluklarının birinci sırasında sevgilileri ile alakalı olan bölüm gelmektedir. Neredeyse tamamı sevgilileri ile gün içerisinde çok fazla haberleşmektedirler. Eşlerini aldatan erkekler sevgilileri ile iletişimi genelde cep telefonları üzerinden internet vasıtasıyla sosyal paylaşım uygulamaları ile gerçekleştirmektedirler. Sevgilileri ile gün içerisinde sık sık haberleşen erkekler iletişim aracı olarak cep telefonlarını kullandıkları için sevgililerini saklama olayına cep telefonlarına şifre koymakla başlarlar. Aldatan erkek ev içerisinde sevgilisi ile görüşme, konuşma, mesajlaşma yapabilir. Ancak bu durumu eşi fark etmesin diye gizli kaçak yapmaya çalışır. Aldatan eş eve geldiğinde telefonunu sessize alır. Ya da eşinin hiç anlamasını istemeyen erkek telefonunu tamamen kapatabilir. Tuvalete bile telefonla girerler. Cep telefonunda genelinde şifre bulunmaktadır. Uygunsuz saatlerde gelen aramalara çok sinirlenirler genelde açmayabilir açarsa da yanlış numarayı aradınız deyip kapatabilirler. Gelen telefon çağrılarına sizin yanınızda cevap vermek istemeyebilir bu sebeple balkonda veya evin başka bir bölümünde görüşme yapabilirler. Bu görüşmenin de size iş görüşmesi olduğunu söylerler. İkinci cep telefonu veya ikinci GSM numarası almış olabilirler. Bu yeni hattı veya telefonu sizden saklayabilirler.

Daha önceden eve gelen telefon faturaları, kredi kartı ekstrelerinin adresini değiştirebilir. Çünkü eve gelecek olan fatura detaylarından kendisinin yakalanacağını bilir. Kredi kartı ekstralarında aylık yapmış olduğu harcamaları görmeniz hoşuna gitmeyecektir. Çünkü orada sevgilisine aldığı hediyeler veya onunlayken yaptığı harcamaları fark edebilirsiniz. Sevgilisi ile yaşadığı aşkın doruklarına çıkan aldatan erkek boşanma kararı almıştır. Boşanma kararının sonuçları olarak üzerindeki malları eşinden kaçırmak için sevgilisine veya güvendiği arkadaşlarının üzerine yapabilir. Üzerine kayıtlı taşınır veya taşınmaz gayrimenkullerin tamamının satılması, ipotek edilmesi, devredilmesi, üzerlerine kredi çekilerek tedbir koyulması gibi durumlara da başvurabilir.

Eşlerini aldatan erkeklerin belirgin davranış bozukluklarının ikinci sırasında ise eşi ile cinsel birliktelik yaşamak istememeleri gelmektedir. Eşinin anlamaması için yaşanılan cinsel birliktelikte ise cinsel birliktelik sayısı düşer, daha önce yaşanılan cinsel birlikteliğe göre süre daha kısalır. Eski yaşanılan aradaki duygusallık kalmaz. Eski tutku, şehvet ve aşk kalmamıştır. Cinsel hayatında farklılıklar arayan aldatan eş dışarda sevgilileri ile yaşadığı farklı cinsel tecrübeleri eşi ile de yaşamak isteyebilir yâda tamamen ters tepip uzaklaşabilir. Eşini aldatan adam eşinden sürekli şikâyetçidir yaptığı her şey batar ve yakın akrabalara eşe dosta onu şikâyet ederler.

Erkekler karşı cinsten bir bayan ile duygusal ilişkiye girdiğinde il yapması gerek şey kendisini sevgilisine beğendirmek için önce belirgin bir şekilde fiziki olarak değişim yoluna giderler. Erkek sevgilisini mutlu etmek adına eviyle ailesi ile olan iletişimini bitirdiğini ona göstermek için ailesinden uzaklaşır. Evden ve ailesinden kopan erkek eşine ve varsa çocuklarına olan ilgi ile alakası bitme noktasına gelir. Aile fertlerine olan tahammülü yok denecek kadar azalır. Daha önce kızmayacağı bir duruma aniden tepki verip kızabilir ya da daha önce kızdığı bir duruma kızmayarak gülüp geçer ciddi bir duygu değişimi yaşar. Eşini aldatan bir erkek eşine karşı çok acımasız davranır eşini aşağılayıcı kelimeler sarf eder. Kendisini sevgilisine fiziki olarak beğendirmek için spor yapmaya başlayabilir göbeğinden veya vücudunun belli kısımlarından rahatsız olur.  Aldatan erkek sevgilisine kendini farklı göstermeye çalışır. Bunun için saç sakal tıraşını değiştirebilir veya daha sık erkek kuaförüne gidip modaya uygun biçimlerde saç sakal tıraşı yaptırabilir. Top sakal bırakabilir, bıyıkları yokken bıyık bırakabilir varsa bıyıklarını kesebilir. Eve geldiklerinde veya evden çıkarken zamansız iç çamaşırı değişikliği yapabilirler. Bazen eve değişik iç çamaşırlarıyla gelirler. Bir erkeğin sevgilisi eğer ki kendisinden yaş olarak ufaksa erkek kendisini sevgilisine beğendirmek için bedenini daha genç gösteren kıyafetler alır. Saçlarını boyatma yoluna gidebilir. Erkek kel ise saç ektirme yöntemi uygulayabilir. Küpe takıp sevgilisiyle beraber aynı dövmeyi yaptırabilir. Parfümüne ve kişisel temizliğine son derece dikkat ederler. Pahalı markalı parfümler alıp etkileyici kokular denerler. Yüzünde veya bölgesel olarak rahatsız olduğu yerleri estetik operasyon ile değiştirebilir yağ aldırma operasyonları yaptırırlar. Vücudundaki istenmeyen bölgesel kılları lazer epilasyon ve benzeri yöntemlerle aldırabilir.

Eşini aldatan erkek sevgilisinin ilgisini çekmek için modaya uygun, marka kıyafetler giyme alışkanlığı da edinebilir. Kendisini farklı göstermek için pahalı ve lüks kıyafetler alır. Arabasını değiştirebilir. Alışveriş merakı artar. Otomobilini sık sık yıkatır. Araç için değişik hoş kokular almaya başlar. Aldatan erkek eşine eve geç gelme bahanesi olarak yeni arkadaşlar edindiğini söyleyebilir. Onlarla yemek yediğini vakit geçirdiğini dile getirerek eve geliş ve çıkış saatlerini değiştirir. Sevgilisi ile beraber sevgilisinin arkadaş grubuna katılarak onlarla da vakit geçirebilir. Aldatan erkek sevgilisine duyduğu aşk ile müzik zevkini değiştirebilir ya da sevgilisinin hoşuna giden şarkıları artık oda dinleyemeye başlayabilir. Karşısında ki bayanı etkilemek için sinema, tiyatro, opera gibi alışkanlıkları olduğunu söyleyerek bu tür aktivitelerde bulunabilir. Eşini aldat erkek eşine sürekli yalan söylediği için zamanla söylediği yalanları unutarak yeni yalanlarla kendisini çelişki içerisine düşürür sizin bu çelişkileri fark etmeniz onu aşırı derecede sinirlendirebilir ve size hakaret eder. Sen baba yalancı mı diyorsun ruh hastasısın aşrı kıskançsın senin tedavi olmaya ihtiyacın var git tedavi ol gibi çıkışlar yapabilir. Dışarda çok fazla vakit geçireceği için size yalan söyleyerek eve geliş ve gidiş saatleri değişiklik gösterdiğinde bu konuyu kendisine açtığınızda sizin varsa açık ve hatalarınızı yüzünüze vurur yoksa iftira atmak sureti ile size saldırır. Eşini aldatan bir erkeğin aklı bir çoğunluğu maddi sıkıntı çekerler ve içinde bulundukları maddi sıkıntıdan kurtulmak için sık sık kredi çekerek çevrelerinden borç para alırlar. Bu tür erkekler kredi kartı yokken kredi kullanmıyorken kartı çıkartarak kullanmaya başlarlar. Kredi kartı olanlar ise kredi kartlarının limiti yetmediği için ya limit artışına ya da yeni kredi kartı alma yoluna giderler. Bu erkeklerin yapmış oldukları harcamaların tamamı eşlerinden ve çocuklarından çalınan birikimlerdir. Eşini aldatan erkekler sevgililerine harcadıkları ve yedirdikleri paraların tamamı eşlerinin ve çocuklarının rızklarıdır. Bu paraları eşlerinden ve çocuklarının harcamalarından keserek sevgililerine harcamaktadırlar.

Durum böyle olunca eşini aldatan erkekler eşlerine harcamaları konusunda hiçbir paylaşımda bulunmazlar ve eşlerine hesap vermezler. Eşini duygusal olarak aldatan erkelerin neredeyse tamamına yakın bir kısmı sevgilisi ile evlenme kararı alırlar ve eşlerinden planlı bir şekilde boşanmak için uygun zamanı beklerler. Kimi erkek dürüst davranıp eşine başka birine âşık olduğunu belirterek boşanmak istediğini dile getirebilir. Fakat bu oran ülkemizde %2 civarındadır. Geri kalan çoğunluk grubunda olan eşlerini aldatan erkekler bu sebebi söylemeyerek farklı bahanelerle eşlerinden boşanmak istediğini dile getirirler. Bu boşanma isteklerini eşlerine farklı yalanlar söyleyerek açıklamaya çalışırlar. Bu yalanlardan bazıları biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var, ilişkimize süre tanıyalım, işler çok yoğun, işler yolunda gitmiyor, para kazanamıyorum, çok bunaldım biraz uzaklaşalım, çok borcum var, üzerime gelme, eve icra gelebilir, kredi çekmem gerekli, evliliğimize devam edersek her şeyimizi kaybedebiliriz şeklinde olan yalanlardır. Eşinden boşanmak isteyen erkekler eşinin bu bahanelerle tatmin olmadığını düşünürlerse de bu bahaneleri daha da ileri taşıyarak evli kalmaları durumunda kendisinin de zarar göreceğini belirterek boşanmanın mecburi bir durum olduğuna ikna etmeye çalışırlar. Eşinden boşanmak isteyen erkekler eşlerine boşanalım tekrar evleniriz gibi yalanlar da söyleyerek kandırarak eşlerini boşamaktadırlar.

 Bu konuşmaları yapmış olan bir erkek ile bu saatten sonra barışma, evliliği devam ettirme durumu söz konusu değildir. Çünkü aldatan erkek karısını tamamen gözden çıkarmış adeta onu hayatında bir fazlalıkmış gibi görerek ondan kurtulmaya çalışmaktadır. Bu kadar bahanenin üzerine de eşinden ayrılamayacağını anlayan erkek eşine maddi, manevi, psikolojik baskı yaparak eşinden boşanmak ister. Bu yöntemlerde işe yaramaz ise eşine şiddet uygulamaya kadar işleri ileri götürebilirler. Çünkü aldatan erkeğin gözü sevgilisinden başka kimseyi görmemektedir. Bu nedenle uzunca yıllar iltifat ederek sevip saydığı maddi manevi yükselmelerinde büyük payı olan eşlerini kilolu, aşırı kıskanç, çok konuşan, çirkin, kendine bakmayan, kendisi ve çocuklarıyla ilgilenmeyen ve kendi parasında gözü olan bir insan olarak görmektedir.

Sevgilisi ile az görüşen, görüşemeyen veya tartışmış olan erkekler aşırı sinirli olup bunu evine yansıtmaktan çekinmezler. Evde adeta terör estirir her şeye sinirlenir, kızar, bağırır, çağırır onlar için evdeki her şey sorun olmaya başlar. Eşiniz normalde çok sakin kibar bir yapıya sahip iken birden içinden canavar çıkabilir ya da tam tersi ise aldatmanın vermiş olduğu pişmanlık ile size çok kibar davranabilir. Ama her şartta da sizi üzmekten kırmaktan korkmaz çekinmez bazı kişilerde ise eşini kırmak üzmek kişiye zevk verir. Aldatan erkekler eşlerine olan saygılarını yitirdikleri için gereksiz yere yaptıkları bu davranışlardan dolayı eşinin üzüldüğünü fark etmeyerek yaşantıları normalmiş gibi hayatlarına devam ederler. Daha önce eşini hiç eleştirmeyen karışmayan erkekler son dönemlerde eşinin her yaptığına bahane bularak her fırsatta sorun çıkartırlar. Eskiden evde yapılan harcamalara karışmayan ses çıkarmayan bonkör olarak tanımlanan eş sonraları son dönemlerde yapılan tüm harcamaları kontrol ederek iyice cimri bir hal alır. Eşlerini aldatan erkeklerin birçoğu sevgilileriyle cinsel ilişkiye girerken cinsel gücü arttırıcı hap, macun, iksir, kür ve benzeri cinsel performans arttırıcı doğal veya yapay ürünler kullanırlar. Eşini aldatan erkekler bazı durumlarda yakalanmamak için acele ettiklerinde kıyafetlerinin ceplerinde, çantalarında ve araçlarının içerisinde kullanmış olduğu cinsel güç arttırıcı ürünlerin bir yada birkaçını unutabilirler. Ayrıca eşini aldatan erkekler sevgililerinin hamile kalmaktan korunması kendilerinin ise herhangi bir bulaşıcı hastalıktan korunması için cinsel birliktelik anında kullanmış oldukları bu prezervatifleri de cüzdanlarında, işyerlerinde, kıyafet ceplerinde veya otomobillerinin içerisinde saklarlar. Aldatan erkeklerin eşleri bu tür ürünleri görmeleri halinde doğal olarak eşlerine ürünlerle ilgili soru sorarak açıklama beklediğinde eşler genelde kendisine ait olan cinsel güç arttırıcı ürünler ile prezervatifin bir arkadaşı tarafından kendisine verildiğini bu nedenle prezervatifin kendisine ait olmadığını belirterek kendisini savunma yoluna giderler. Aldatan erkekler cinsel formunun yerinde olması sevgilisine mahcup olmamak için yemesine, içmesine, beslenmesine çok dikkat ederler. Enerji tüketiminin fazla olması sebebi ile tatlı, enerji içeceği ve benzeri gibi gıda maddelerini çok fazla tercih ederler. Eşlerini aldatan erkeklerde daha önceleri alkol, sigara, uyuşturucu, kumar gibi alışkanlıkları yokken bu erkekler sevgililerinde var olan alışkanlıklara sevgilisinin etkisinde kalarak başlayabilirler. Erkekler genelde çocuklarına oldukça düşkünlerdir. Ancak eşini aldatan erkeklerin büyük çoğunluğu vakitlerinin büyük bir kısmını sevgilileri ile geçirdiği için kendi çocuklarına olan düşkünlükleri azalarak neredeyse yok olacak dereceye gelmektedir. Eşini aldatan erkekler önceleri yanlarından ayırmak istemedikleri çocuklarını ve eşlerini sevgili bulduktan sonra görmek istemez, onlara vakit ayırmaz, kendileri ile uzaktan yakından ilgilenmezler. Eşini aldatan erkekler evlilik birliği içerisinde aşırı derecede çocuk yapma isteği varken kendilerine sevgili bulduktan sonra kendi eşlerinden çocuk yapma isteklerinden vazgeçerler. Eşlerini aldatan erkekler genelde zamanlarının büyük bir kısmını sevgilileri ile geçirirler. Bu nedenle sevgilileri ile birlikte daha fazla vakit geçirmek isteyen aldatan erkekler, işini bahane ederek karısına geç kalacağını, mesainin uzadığını, toplantının uzadığını, rahatsız etmemesi gerektiğini, yemekte alkol aldığını ve geri dönemeyeceği gibi çeşitli yalanlar söyleyerek eşlerini kandırma yoluna giderek sevgilisiyle vakit geçirirler.

Eşlerini aldatan erkekler mesai saatlerinin haricinde sevgilileri ile vakit geçirebilmek için eşlerine aslında var olmayan hayali arkadaşları ile veya sizin tanımadığınız başka arkadaşları ile buluşarak iş yapma, sohbet etme, balık tutmaya, halı saha maçına, spor yapmaya, değişik seminerlere katılmaya, yabancı dil kursuna, oyun oynamaya gidiyorum gibi basit yalanlar söyleyerek yine sevgilisine vakit ayırırlar.

Eşine ve çocuklarına karşı sorumluluk duygusunu kaybeden aldatan erkekler geç saatlere kadar evlerine gelmeyerek sevgilileri ile vakit geçirirler. Sevgililerinin kendilerine baskı uygulayarak eve gitmesini istemediklerinde ise bu erkekler herhangi karış havada olması sebebiyle çok fazla hata yapmaya başlar ve bu hatalar her kez tarafından görülerek fark edilir. Eşini aldatan erkeğin aklında çok fazla şey olmasından dolayı dikkatsiz davranır. Yapmış olduğu bu hataları olağan bir durummuş gibi eşine baskı uygulayarak bilinçli olarak sindirme politikası uygular. Eşlerini aldatan erkekler sevgililerine sık sık pahalı hediyeler alırlar. Sevgilileriyle beraber vakit geçirdiklerinde lüks yerlerde konaklayıp kaliteli yerlerde yer içerler. Erkekler sevgilileriyle rahat bir ortamda birlikte olmak için ev kiralayarak bu eve eşya dayayıp döşerler. Maddi durumu iyi olan erkekler sevgililerine ev araba mücevher gibi pahalı hediyeler alırlar. Bu nedenlerle sevgilisi olan erkeklerin büyük bir sebep uydurarak veyahut hiçbir şey söylemeden cep telefonunun şarjı bittiğini söyleyerek sabaha kadar evlerine gitmezler. Eşlerini aldatan erkekle eşlerinin, evinin, çocuklarının hiçbir yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamadıkları gibi kendi evlerinin de hiçbir ihtiyacını karşılamayarak çocuklarını ve eşlerini mağdur ederler.

Aldatan kadın ipuçları

Kadınlar eşlerini genelde cinsel olarak aldatmayı tercih etmezler. Kadınlar yaşadıkları ilişkide büyük bir oranla duygusallığa önem verirler ve o şekilde yaşamak isterler. Kadınların aldatma oranları son yıllarda oldukça artmıştır. Kadınların eşlerini duygusal olarak aldatması sebebiyle aldatmanın tespiti de erkeklere oranla daha zordur. Kadınlar erkeklere oranla aldatma eylemini gerçekleştirdikleri dönemlerde daha kurnaz olup eşlerinin anlamaması için daha çok gayret sarf ederler. Eşleri ve çocukları ile eskiye oranla daha çok ilgilenir şefkat gösterirler. Bu yüzden kadının aldatmasının tespiti oldukça zor anlaşılır. Aldatan kadınların aldatmalarının neticesinde genelde evlilikler boşanma ile sonuçlanır. Aldatan kadınlar eşlerinden tamamen soğuyarak sevgilisine âşık olurlar. Aldatan kadın eşinden beklediği ilgiyi alakayı görse dahi bir kere başka birisine âşık oldu ise geri dönüş yapmazlar. Bazı tip durumlarda ise eşinin kendisini aldattığını yakalayan kadınlar gerek intikam, gerekse içini rahatlatmak amacı ile eşlerini aldatma eylemi içerisine girerler. Kadınların aldatma eylemlerinde ülkemizde toplum ve aile fertleri tarafından aşırı tepkiler verildiği için kadınlar aldatma eylemi içerisine girmeden çok detaylı bir şekilde düşünürler. Mümkün olduğunca duygularını içinde yaşarlar. Toplum tarafından bu tepkiyi almamak için duygularını kontrol etmeye çalışırlar edemediklerinde de ilişkiyi yaşamaya yaşarlar.

Aldatan kadın ilişki yaşadığı kişiden tam anlamıyla emin olana kadar asla günlük hayatında değişiklik göstermez. Yeterli ilgiyi, alakayı ve ihtiyacı olan duygusallığı yaşamaya başladığında ise eşine ve varsa çocuklarına karşı bazı ufak değişiklikler gösterebilir. Ancak bu dönemde aldatan kadının aldattığının tespiti yapılabilir. Erkeklere oranla kadın daha akıllı ve temkinli ilerlemektedir. Aldatan kadın da kendisini sevgilisine beğendirmek için işe saçını boyatmak ve değiştirmekten başlar. Fiziksel ve ruhsal değişimler başlar.

Aldatan kadın kendisini sevgilisine beğendirmeye çalışırken eşinin de anlamaması için sanki eşinin istediği şeyleri yaparcasına onunda fikrini alır. Aldatan kadın yıllardır ertelediği estetik operasyonları maddi olanakları ışığında bir bir yaptırmaya başlar. Bunlar, dudak büyütme, göğüs ve kalçaya silikon taktırma, vajina daraltma gibi operasyonlar geçirmek isteyebilir. Daha sonra istenmeyen tüylerinden kurtulmak için epilasyona gidebilir. Erkeklerle aynı belirtileri de göstermektedir. Nasıl ki erkeklerde alışveriş merakı başlıyor ise kadınlar onlardan daha ağır bir şekilde alışveriş tutkunu olurlar. Marka kıyafet merakı başlar. Dekolte kıyafet merakı gitgide artar. Sevgilisine kendisini beğendirebilmek için spora başlar. Düzenli olarak kuaföre gider. Parfümünü en etkileyici kokular alarak değiştirir. İnternetten veya mağazalardan en son çıkan dermatolojik cilt bakım kremlerini, sıkılaştırıcı kremleri gibi çeşitli güzellik kremlerini takip ederler almaya gayret gösterirler. İç çamaşırlarına olan merakı gitgide artar. Alışverişin bir numaralı malzemesi iç çamaşırıdır. Daha önce denemeye bile çekindiği iç çamaşırlarını satın almaktan çekinmezler. Aldatan kadın eğer çalışıyor ise yapmış olduğu alışveriş bütçesini aştığı için eşinden habersiz kredi çekebilir ya da sevgilisinden para yardımı alabilir. Çalışmıyor ise eşinin karşılayamayacağı miktarlarda alışveriş yapar ve onunla tartışma yaşar. Sürekli eşini küçük düşürerek yetersiz olduğunu ona inandırmaya çalışır. Bütçesinin yetmeyeceği şeyleri eşinden talep eder. Daha pahalı bir ev, yazlık, araba, mücevher gibi pahalı ve lüks bir hayat ister. Eşinin kusurlu olduğunu düşünen aldatan kadın bunu ispatlamak için eşinin akrabalarını kötüler ve onlarla görüşmek istemez. Her şeye bahane bulur ve huzursuzluk çıkartır. Eşine karşı sürekli saygısız hareketler sergileyerek kendini soğutmaya çalışır.

Eşine ve çocuklarına karşı artık eskisi kadar ilgili olmayan eş eşiyle yatakları ayırıp ayrı yatma kararı alır. Çünkü aldatan kadın kendisini tamamen sevgilisine ait hissediyordur. Eşiyle yaşayacağı ilişki sevgilisine ihanet olacağı düşüncesindedir.

Aldatan kadının sevgilisi ile buluşması ve görüşmesi erkeklere oranla daha zordur. Çünkü kadınlar genelde eşlerine gidip geldikleri yerleri haber vermek durumundadırlar. Kaçamak olanakları daha kısıtlı ve azdır. Bu yüzden çok iyi planlar yaparak yakalanmamak için insanüstü çaba sarf ederler. Eşine çalışan bayanlar genelde işle ilgili yalanlar söyleyerek sevgilileri ile buluşurlar. Mesai uzadı, şehir dışına çıkmam gerekiyor gibi basit yalanlar söylerler. Çalışmayan aldatan kadınlar ise ya eşinin çok görüşmediği aile üyelerine gittiğini söyleyerek ya da arkadaşlarını bahane ederek evden çıkarlar. Evde devamlı huzursuzluk çıkartarak eşinin kendisine duygusal ve cinsel yoldan yaklaşmasını engellerler. Zaman geçtikçe çocuklarına karşı da tutumları değişir. Artık çocuklarına da gereken ilgiyi ve özeni gösteremezler. Çünkü aklında fikrinde tüm hücrelerinde sevgilisi vardır.

Aldatan kadın sevgilisine hediye alabilmek için eşinden para saklamaya, ondan habersiz biriktirmeye, gelecek için yatırım yapmaya başlayabilir. Bunun için eşinden olmayacak bahanelerle para ister. Yakalanmaktan korktuğu için genelde eşinden habersiz ikinci bir telefon ve sim kart alırlar. Bu telefonu eşinden saklaması, şifre koyması, telefonu sessiz modda kullanması, mesaj uygulamasındaki mesajların sürekli silinmiş olması, sevgilisini bayan ismi ile kaydetmesi gibi durumlarda gözlenebilir. Eşini aldatan kadın eşi ve çocukları ile akit geçirmekten kaçınır. Mutlu aile tablosu olarak adlandırdığımız akşam yemeklerini bile yemek istemezler. Eviyle ve çocuklarıyla ilgilenmediği gibi kadınlık vazifesi olan ev işlerini de yerine getirmemektedirler. Aldatan kadın genelde evde yemek pişirmek istemezler. Eşlerine ait eşyaları ütülemek istemezler. Çocuklarının v eşinin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çekinirler. Aldatan kadın eşlerinin kendisini aldattığını anlamasın diye eşleri istemediği halde eşiyle cinsel ilişki yaşarlar. Cinsel ilişki esnasında eskisi gibi istek ve arzu kalmamıştır. Sevgilisi ile yaşadığı için tüm duygularını sevgilisine aktardığı için eşine duygusal olarak bir bağı kalmamıştır. Belli bir dönemden sonra eşine karşı duygularını tamamen kaybeder ve birlikte olmak istemez. Eşlerine karşı saygısını yitirdiği için eşini her fırsatta her konuda ters düşerek eşlerini kırarlar ve durumdan memnun olurlar. Aldatan kadın kendisini tamamen sevgilisine ait hissettiği için eşini kıskanmaz. Ayrıca eşinin maddi imkânlarını sanki bir yabancının parasını harcarmışçasına acımadan har vurup harman savurur. Eşlerinden çok sıkılan ve bir an önce sevgilisi ile mutlu bir hayat planları kuran aldatan kadın bir an önce boşanabilmek için her türlü fedakârlığı yapabilirler. Alınan bu boşanma kararında yaşanılan ilişkinin ve sevgilisinin rolü çok fazladır. Aldatan eş eşinden boşanmak için her türlü bahaneyi uydurabilirler. Genelde çok sıkıldığını, bunaldığını, yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu, psikolojik sorunları olduğunu, boşanıp sonra tekrar barışırız gibi bahaneleri söyleyebilirler.

Eşlerin cinsel birliktelik sorunları

Eşlerini duygusal olarak aldatan kadınlar ve erkekler kendi eşleriyle cinsel birliktelik ya hiç yaşamak istemezler ya da mümkün olduğunca az yaşamaya çalışırlar. Bu durumda evli eşlerin arasında yaşanan cinsel birlikteliğinin sayısını oldukça düşürmektedir. Eşlerini duygusal olarak aldatan insanlar kendi eşlerinin cinsel birliktelik yaşaması için zorladığında yaşanan cinsel birliktelikte kalite evliliğin ilk yıllarında yaşanan cinsel birliktelik ile kıyaslandığında oldukça düşmektedir. Yine evliliğin ilk yıllarında yaşanan cinsel birliktelik ile kıyaslandığında yaşanan cinselliğin zamanının kısaldığı açıkça görülecektir. Sevgililer genelde birbirlerine eşleri ile cinsel birliktelik yaşamama sözü verirler. Sevgililerine eşleri ile cinsel birliktelik yaşamayacakları yönünde söz veren insanlar eşleriyle cinsel birliktelik yaşamamak için çok büyük çaba sarf ederler. Bunun için eşi yatarken televizyon izleyerek geceyi televizyonun başında geçirenler eşleri ile şu veya bu sebebi gerekçe göstererek yataklarını ayırma yollarına giderek eşlerinden ayrı odalarda yatma kararı alıp yataklarını ayırırlar. Eşleriyle cinsel birliktelikten kaçınan kadınlar adet rahatsızlıklarının bitmediği, karınları ağrıdığı, başlarının ağrıdığı gibi çeşitli yalanlar söyleyerek eşleriyle cinsel ilişki yaşamaktan kaçarlar. Eşlerini aldatan erkekler ise yine eşlerine sürekli olarak işlerinin çok yoğun olduklarını, iş yerinde sorunlar olduğunu, çok yorgun olduklarını, hasta oldukları yönünde çeşitli yalanlar söyleyerek eşleriyle cinsel birliktelik yaşamaktan kaçınırlar.

Ayrı Yaşama Kararı

Eşlerini aldatan insanlar günün her anını sevgilileriyle birlikte yaşamak isterler. Bunun birinci sebebi sevgililerini çok sevdikleri için onların yanında mutlu olacağı düşüncesi ikinci nedeni ise evlilik birliği içerisinde bir gün eşinin aldatma eylemini öğrenecek olmasıdır. Bunun için evli insanlar eşlerinden ayrı yaşamak isterler ve eşlerinden ayrı yaşamak için karar alırlar. Aldıkları bu karara gerekçe olarak ta eşlerine çeşitli yalanlar söylerler. Bu yalanların başında ise çok sıkıldıkları, yalnız kalmasının kendisini iyi hissettireceği, çok bunaldığı, çok mutsuz olduğu, psikolojilerinin çok bozulduğu ve bir süre yalnız kalması durumunda her şeyin düzeleceği gibi ve benzeri yalanlardır.

Çok farklı yalanlar karşısında mutsuz olan eşini çok seven her şeyin düzeleceğine inanan diğer eş eşine inanıp güvenerek ikna olur ve işinin istediğini yerine getirmektedir. Yukarıda anlatılan nedenlerle ortada hiçbir olumsuz durum ciddi bir sıkıntı yokken bir eşin eşinden ayrı yaşama kararı alması bu kararı eşine söylemesi eşin aldığı yalnız yaşama kararı aldatma belirtisi olma ihtimali çok yüksektir.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Alınması

Eşlerini aldatan insanların büyük bir çoğunluğu da ortada hiçbir sorun problem evliliğin bitmesine geçerli bir neden yokken eşinden boşanma kararı alarak almış oldukları bu kararı eşlerine söylemelidir. Eşini aldatan bir insan sevgilisi ile evlenme veya daha özgür bir ilişki yaşama kararı aldıysa kendi eşinden kesinlikle ayrılmak ister. Böyle durumdaki sevgililerin büyük çoğunluğu sevgilileri ile evlenme kararı aldığı için eşinden bir an önce boşanmanın yollarını ararlar. Ancak sevgilileri ile bir an önce evlenebilmek için eşlerinden anlaşmalı boşanmaları gerekmektedir. Bunun için bu insanlar eşlerini anlaşmalı boşanmaya zorlarlar. Bunun içinde eşlerine çok sıkıldım anlaşmalı olarak boşanalım sonra yine nikâh kıyarız buna çok ihtiyacım var bu iyiliği bana yap evliliğimiz kurtulsun gibi yalanlar söylerler. Eşe karşı çekişmeli boşanma davası açıldığında bu tür bir boşanma süreci ve kesinleşmesi mahkemelerin ve Yargıtay’ın yoğunluğuna göre en erken 1 yıl en geç 2 ile 3 yıl gibi bir süre gerektirmektedir. Ayrıca çekişmeli boşanan taraflardan birisi Yargıtay temyiz hakkını kullandığında dosyanın Yargıtay’dan onaylanıp gelene kadar tarafların bir başkası ile evlenmesi de mümkün olmayacağından eşini sevgilisi ile aldatan kişinin anlaşmalı olarak boşanmaktan başka şansı kalmamaktadır.

Evli çiftlerin anlaşmalı boşanma hususunda şartlarda anlaşması durumunda 1 ila 7 gün içerisinde tarafların boşanması gerçekleşmektedir. Gerekçeli kararın yazılması ve taraflara tebliği de 3 ila 15 gün içerisinde yapılır. Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra tarafların itirazı olmadığı takdirde boşanma davası kesinleşir. Anlaşmalı boşanan taraflar boşanma davasının görüldüğü mahkemenin kaleminde hazır bulunarak gerekçeli kararı tebliğ alıp Yargıtay temyiz hakkından vazgeçtikleri yönünde feragat belgesi imzalamaları durumunda tarafların boşanması o an itibarı ile de keskinleşebilmektedir. Evlenmek isteyen sevgililer kesinleşme kararı sonrası evlenebilirler. Bu nedenle eşini aldatan kişi yapmış olduğu hukuki araştırmaların neticesinde eşinden anlaşmalı olarak boşanması gerektiği bilgisine ulaşarak eşinden anlaşmalı boşanmak isterler.

Facebook Twitter Kapatma Dondurma

Eşini aldatan kişiler aldatma eylemleri açığa çıktığında veya açığa çıkmasına az bir zaman kala wechat, viber, twitter, line, whatsapp, Skype ve benzeri sosyal paylaşım uygulama hesaplarını ya dondururlar ya da kapatırlar. Eşlerini aldatan kişiler bu işlemi yakalanmamak için önlem amaçlı yapsalar da kendilerinin ortada hiçbir şey yokken bu hesaplarını kapatmıyorken durduk yere bu hesaplarını kapatma veya dondurma işlemi yapmaktadırlar. Bazı kişiler yakalanmaktan çok korktukları için uygulama hesaplarını yönettikleri cep telefonu numaralarını değiştirirken birçok insanda uygulama hesapları ile birlikte cep telefonlarını dahi belirli bir süre kapatmayı uygun bulurlar. Eşlerini aldatan insanların eşleri yaşanan bu olaylara şüpheyle yaklaşarak konunun araştırmasını yaptıklarında eşlerinin kendilerini aldattığını düşünmekten geri kalmamaktadırlar. Yapılan araştırmalar birçok aldatma eyleminin sosyal paylaşım uygulamalarının kapatılması veya dondurulması işlemi sırasında açığa çıktığını göstermiştir.

Aldatma Eyleminin Savunmasında Söylenen Yalanlar

Eşlerini aldatan insanlar yakalandıklarında veya yakalanacaklarını anladıklarında bir takım yalanlar veya dolaylı kabullenme sözleri söyleyerek kendilerini savunmaya geçerler. Eşe karşı söylenen bu yalanların çok fazla inandırıcılığı olmasa da eşlerini aldatan kişilerin başkada yapacak bir şeyleri olmadığı bir gerçektir. Eşini aldatan kişilerin yakalandıklarında veya yakalanacaklarını anladıklarında eşlerine söyledikleri yalanların bir kısmı şu şekildedir; Aldatma eylemini gerçekleştiren kişiler eşlerine yakalandıklarında kendilerini savunmak için bir takım yalanlar söylerler. Bu yalanlar çok inandırıcı olmasa da yapacak başka bir şeyleri olmadığı için eşlerini aldatan bu insanlar içinde bulundukları durumdan kendilerini savunmak ve haklı çıkarmak için yalan yere ciddi yemin etmektedirler. Bu yalanların bir kısmını şöyle sıralayabiliriz.

Tam inkâr yalanları

Özel bir konuyu konuşuyorduk, biz iş yemeğindeydik, o benim babam yaşında, o benim abim sayılır, o benim ablam sayılır, onun sorunları çok fazla biraz dertleştik, sen nasıl bana böyle bir yakıştırma yaparsın, o benim kardeşim yerinde, o benim abim yerinde, o benim çocuğum yaşında, bana iftira atıyorsun, aramızda cinsellik olmadı, bana çok iyi davranıyor, beni daha iyi anlıyor, sen bizi yanlış anladın.

Dolaylı kabullenme sözleri

Bu durumu açıklayabilirim, çok yalnızdım, çok mutsuzdum, beni buna sen ittin, o bana insan olduğumu hatırlattı, sen bunu hak ettin, baba bunu yapmayacaktın, sen benim için bittin, seni sevmiyorum, senden nefret ediyorum, beni bırak, artık seninle olmak istemiyorum, beni sevmediğini biliyorum.

Eşlerini aldatan kişiler aldatma yönünde bilgiler açığa çıktığında yukarıda belirtilen ve benzerleri şeklinde açıklamalar yaparak kendilerini çeşitli yalanlar söyleyerek kendilerini savunma ihtiyacı hissederler. Böyle bir savunma çabasıyla kendilerini tereyağı gibi üste çıkartan eşlere genelde inanılmaz ancak aldatmayı ispatlayacak başka deliller olmadığı için eşler bu duruma inanmış gibi yaparak hayatlarına kaldıkları yerden devam ederler. Günümüzde eşini aldattığını açık açık söyleyen insanların sayısı o kadar azdır ki bu neredeyse yok denecek kadar azdır.

Önemli Uyarılar

Sayın misafirlerimiz sizlerle yukarıda paylaşılan bilgilerin bir ya da bir kaçı eşinizde olması eşinizin hal ve hareketlerine uyması eşinizin sizi aldattığı anlamına gelmez. Ancak bu hususlar aldatma yönünde ciddi bulgulardır. Günümüzde insanların yaşam mücadelesi her geçen gün zorlaşmaktadır. İnsanların büyük çoğunluğu işyerlerinde mesleki veya insan ilişkilerine dayalı sorunlar yaşamaktadır. İnsanlar aile ve akrabalarının yanı sıra arkadaşlık ortamında da çeşitli sorunlar ve anlaşmazlıklar ile karşılaşarak çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Eşinizin iş, aile, arkadaş ve akraba çevrelerinde yaşanan sorunlardan kaynaklı yukarıda belirtilen hususların bir ya da bir kaçı olabilir. Bu nedenle yukarıda belirtilen hususlar eşinizde görüldüğünde hemen aldatıldığınız yönünde endişeye kapılarak kendinizi ve eşinizi üzmeyin. Böyle bir durum yuvanızın dağılmasına neden olabilir. Bu nedenle evliliğinizin saygılı bir şekilde yürümesi için eşinizin aldatma yönünde şüpheli hareketleri olursa bu hareketleri dikkatlice araştırın ve emin olduğunuzda eşinizin sizi aldatma eylemini delillendirdikten sonra eşinize açıklayın. Eşinizin sizi aldattığını delillendirmeden eşinize aldatma yönünde hiçbir şeyi kesinlikle söylemeyin. Söylerseniz eşiniz sizi aldattığını kabul etmeyecektir ve sizler eşinizin sizi aldattığını gelecekte delillendirmeniz eşiniz yakalanmamak için tedbir alacağı için imkânsızlaşır.

Yapılan araştırmalar eşlerini aldatan kişilerin cinsel birliktelik halinde yakalanmaları halinde bile aldatma eylemini kabul etmediklerini bizlere göstermiştir. Eşlerini aldatan kişiler aldatma eylemleri açığa çıktığında eşlerini aldatmadıkları yönünde kutsal kitap üzerine ve çocukların yaşamı üzerine yemin edip eşlerini bu duruma inandırmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle eşinizin sizi aldattığı yönünde şüpheniz olursa bu durumdan kesinlikle ve kesinlikle eşinize ve eşinizi tanıyan kişilere bahsetmemeniz gerekmektedir. Bu durum eşinizin aldatma eylemini açığa çıkartmanızda size çok yardımcı olacaktır. Eşinizden aldatma yönünde şüphelendiğinizde bu durumu başka şahıslara söylememenizin birinci sebebi o kişi sizi ve eşinizi çok seven birisi ise ilk fırsatta eşinizi aldatma yönünde araştırmalar yaptığınızı hemen eşinize söyleyerek yuvanızın dağılmasına engel olmaya çalışabilirler. Bu durumu başka şahıslara söylememenizin ikinci sebebi ise eşiniz sizi hiç ummadığınız samimi bir arkadaşınız veya arkadaşınızın arkadaşı ile aldatıyor olabilme olasılığıdır. Bu her iki durumda eşiniz sizi aldatıyorsa size yakalanmamak için gerekli her türlü önlemi alçaktır. Bu durumda eşinizi yakalamanızı zorlaştıracak hatta imkânsızlaştıracaktır.

Eşlerinin kendilerini aldattığını düşünen ya da aldatıldığından emin olan kişiler eşlerinin kendilerini aldattığını elle tutulur gözle görülür delillerle ispatlamalıdırlar. Bu nedenle yapılacak olan aldatma araştırması yani eş takibi çok gizli sabırlı ve hassas yapılması gerekmektedir. Eşini aldatma yönünde takip eden kişinin birinci yapması gereken şey bu araştırmayı dikkat çekmeden çok gizli yapması daha sonra her hangi bir bulguya rastlaması durumunda aldatma eylemini ispatlayacak elle tutulur gözle görülür delillerin elde edilmesi için profesyonel yardım almaları gerekmektedir. İnsanlar canlarından çok sevdikleri eşleri tarafından aldatıldıklarında tarifi mümkün olmayan acılar çekmektedirler. Eşi tarafından aldatılan kişiler düzenli uyku uyumazlar, beslenmeleri neredeyse yok denecek kadar az olur aşırı moral bozukluğu içinde bozuk bir ruh haliyle içinde bulundukları durumu çözümleyerek tekrar eski günlerdeki gibi mutlu olma yollarını ararlar. Ancak çok özel sorunlarını çözümlemek isterken aşırı stresli bir yaşam süren insanlar bu durumda kötü yönde etkilenirler. Sayın misafirlerimiz eşiniz tarafından aldatılıyor olabilirsiniz bu durum her insanın başına gelebilir. Sabır ve gizlilikle her aldatma olayı en kısa sürede açığa çıkar delillerle ispatlanır. Bu nedenle sizler bu süreçte ruh sağlığınızın olumsuz etkilenerek herhangi bir rahatsızlığa yakalanmamanız için uzman psikolog ve psikiyatrilerden yardım almanızı tavsiye ederiz.

Aldatmamanız ve aldatılmamanız dileklerimizle Saygılarımızla…

 

Özel Dedektif Bilal Kartal

ÖNEMLİ UYARI

Dedektif.com içeriğindeki tüm yazılar Bilal Kartal tarafından hazırlanmış olup, tüm fikri halk mülkiyeti kendisine aittir. İzinsiz olarak kısmen veya tamamen alınarak başka bir yerde kullanılması halinde her türlü gerekli yasal işlem başlatılacaktır.

02 Haziran 2016
10.978 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU DOLANDIRILMAMAK İÇİN MUTLAKA SONUNA KADAR İZLEMENİZİ TAVSİYE EDİYORUZ.